logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wyszukiwarka wniosków 500+ i Dobrego startu

Dzięki wyszukiwarce wniosków w Programie Rodzina 500+ i Dobry Start każdy mieszkaniec może sprawdzić na jakim etapie jest jego wniosek o świadczenie. Ze względu na duży napływ wniosków, informacje o zarejestrowaniu wniosku mogą pokazywać się z nieznacznym opóźnieniem.

Aby uzyskać informację o statusie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" / świadczenia "Dobry Start" prosimy wpisać numery PESEL osoby wnioskującej i dziecka.

Jeżeli wniosek obejmował więcej niż jedno dziecko należy powtórzyć wyszukiwanie oddzielnie dla każdego dziecka.

Wyszukiwarka pokazuje wnioski o świadczenie wychowawcze od okresu 2019/2021 oraz świadczenie dobry start od okresu 2019/2020.

CAPTCHA Image
Odtwórz kod
Wygeneruj nowy kod

Dodatkowe informacje
W związku z dużym napływem wniosków informacje o zarejestrowaniu wniosków pojawiają się z opóźnieniem.
Dane są aktualizowane raz dziennie ok. godziny 23:00.
Terminy rozpatrywania wniosków:

Świadczenie wychowawcze 500+

Obecny okres zasiłkowy na, który ustalane jest prawo do świadczeń wychowawczych trwa
od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres rozpoczyna się od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od:
1 lutego 2021 r. – wyłącznie w formie elektronicznej
1 kwietnia 2021 r. – w formie tradycyjnej (papierowej)

Świadczenie Dobry start

Miesiąc złożenia wnioskuRozpatrzenie i wypłata świadczenia
lipiec – sierpień 2020do 30.09.2020
wrzesień - listopad 2020do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

Wydział Świadczeń Rodzinnych dokłada wszelkich starań, aby dane widoczne w wyszukiwarce były poprawne.
Uzyskane informacje nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń.
Potwierdzeniem złożenia wniosku elektronicznego jest Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP) otrzymane na e-mail podany we wniosku. Potwierdzeniem przyznania świadczenia jest otrzymanie informacji na e-mail podany we wniosku.