logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

SENIORZY SĄ DLA NAS BARDZO WAŻNIBydgoskie Biuro Seniora ułatwi i uatrakcyjni życie osób starszych – zapewnia Karolina Kallas, koordynator Biura.
I wyjaśnia, jak będzie działać z seniorami i dla seniorów


Po co powołano Bydgoskie Biuro Seniora?

- Cel najważniejszy, to skupienie wszystkich aktywności miasta w dziedzinie polityki senioralnej, rozproszonych do tej pory po różnych jednostkach, w jednym miejscu. Będziemy działać z seniorami i dla seniorów, uwzględniając, że jest to grupa zarówno osób aktywnych, jak i tych, które bez pomocy radzą sobie gorzej. Trzeba pamiętać, że seniorzy to zróżnicowana społeczność - od osób bardzo aktywnych do tych, które wymagają opieki i wsparcia każdego dnia. Główne cele BBS to diagnozowanie potrzeb osób starszych oraz ich aktywizacja. Chcemy również wspierać lokalne organizacje zrzeszające seniorów i działające na ich rzecz.

Jakie konkretnie pomysły ułatwiające życia seniorom będą wprowadzone w życie?

- Polityka senioralna realizowana jest przez miasto od lat - już w 2011 roku prezydent Rafał Bruski powołał Bydgoską Radę Seniorów, złożoną ze społeczników i specjalistów. Tylko w 2018 roku na wsparcie seniorów, w tym opiekę i profilaktykę zdrowotną, Miasto przeznaczyło ponad 3,5 mln zł. Programy senioralne zainicjowane w ostatnich latach to Karta Seniora 60+, która oferuje zniżki na zakupy i usługi u ponad stu partnerów programu w całej metropolii Bydgoszcz; koperta życia - program, który powstał, by nieść szybką i skuteczną pomoc, poprzez dostępną w domu seniora kopertę z najważniejszymi informacjami dla ratowników. Oferujemy także darmową pomoc w drobnych domowych naprawach, zachęcamy do korzystania z darmowych szczepień ochronnych. Chcemy, żeby seniorzy korzystali z darmowej komunikacji miejskiej, nie zamykali się na miasto. Budujemy także mieszkania dedykowane dla osób starszych.

Społeczeństwo się starzeje, musimy patrzeć w przyszłość i oferować seniorom nowe usługi. Jakie macie plany rozwoju?

- Chcemy utworzenia Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3. Będzie to przestrzeń w całości przeznaczona dla osób starszych. Projekt architektoniczny Centrum będzie uwzględniał potrzeby seniorów, spotkania, warsztaty, szkolenia.

Centrum będzie tworzone we współpracy ze środowiskiem seniorów, by jak najlepiej odpowiadało na realne potrzeby tej grupy.
Już dzisiaj zapraszam na wiosenną SENIORADĘ, wielopokoleniowy festyn w plenerze. Jesienią planujemy obchodzić uroczysty Dzień Seniora. Uruchomimy „mobilną bibliotekę” - przy wsparciu wolontariuszy, książki będą dostarczane seniorom pod wskazany adres. Będziemy też aktywizować seniorów, którzy nie potrafią odnaleźć się w cyfrowym świecie. Zaplanowaliśmy szkolenia i warsztaty informatyczne.

Dzięki temu jesień życia może być nowoczesna, ze smartfonem w rękach.

(rozmowa opublikowana w "Bydgoszcz Informuje", czerwiec 2019)