logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

PUNKT DORADCZY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać z punktu doradczego w urzędzie miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

Chcąc pomóc mieszkańcom Bydgoszczy w uzyskaniu dofinansowania, Miasto utworzyło punkt doradczy w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program „Czyste Powietrze” prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jest on skierowany także do mieszkańców Bydgoszczy. Dotyczy tylko domków jednorodzinnych.


Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł. Jeżeli wartość inwestycji jest wyższa istnieje możliwość skredytowania części inwestycji. Wysokość dofinansowania liczona jest indywidualnie i uzależniona jest od dochodu osób w gospodarstwie domowym.

W punkcie doradczym mieszkańcy mogą dowiedzieć się o zasadach uzyskania dofinansowania w zakresie:

 • na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie,
 • jakie ważne informacje i dokumenty trzeba przygotować przed wypełnieniem wniosku,
 • na jakie wydatki można otrzymać wsparcie w postaci dotacji i pożyczki, a na jakie jedynie pożyczkę,
 • jak obliczyć wysokość dochodu gospodarstwa domowego oraz wysokość dofinansowania.

Na miejscu można skorzystać ze stanowiska komputerowego oraz drukarki, aby wypełnić wniosek o dofinansowanie i wysłać go do WFOŚiGW w Toruniu.

Punkt doradczy znajduje się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, Referat Administracyjno – Finansowy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro pokój 201.

Informacje ogólne:

 •     poniedziałek, środa, czwartek: 8:00-16:00
 •     wtorek: 8:00-18:00
 •     piątek: 8:00 - 14:00

Spotkania indywidualne (zagadnienia szczegółowe, wypełnianie wniosku):

 • poniedziałki i środy od godz. 15:30 – 18:30 – po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Wydziału Zintegrowanego Rozwoju pod nr telefonów: 52 58 58 038, 52 58 59 270 lub 52 58 58 079.


Aby wypełnić poprawnie wniosek należy przygotować następujące informacje:
  1. Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL)
  2. Rachunek bankowy wnioskodawcy (numer rachunku, nazwa banku)
  3. Informacje ogólne dotyczące budynku,

 • numer księgi wieczystej,
 • numer ewidencyjny działki,
 • rok oddania budynku do użytkowania/ bądź rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.

  4. Rodzaj przedsięwzięcia – zakres rzeczowy

 • informacje dotyczące dokumentacji projektowej – wraz z szacunkowymi kosztami (nieobowiązkowa)
 • uproszczona analiza energetyczna ( zakup i montaż nowego źródła ciepła, przyłącze na potrzeby źródła ciepła, zakup i montaż instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. – wraz z szacunkowymi kosztami),
 • docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące (temperatura w pomieszczeniu, rodzaj ocieplenia, grubość docieplenia, powierzchnia docieplenia, koszty docieplenia, wartość lamda, współczynnik przenikania) – wraz z szacunkowymi kosztami.
 • zakup i wymiana stolarki zewnętrznej – wraz z szacunkowymi kosztami,
 • zakup i wymiana drzwi zewnętrznych – wraz z szacunkowymi kosztami.

  5. Odnawialne źródła energii

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych – wraz z szacunkowymi kosztami,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – wraz z szacunkowymi kosztami.

  6. Miesięczny średni dochód na osobę w rodzinie (według zeznania podatkowego) – dokument wymagany jako
      załącznik do wniosku.
  7. Finansowanie inwestycji.