logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju - Obowiązujący dokumentW dniu 27 maja 2020 roku na sesji Rady Miasta Bydgoszczy został przyjęty zaktualizowany dokument Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju, który określa planowane kierunki działań w ujęciu długookresowym, zmierzające do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych, a co za tym idzie do urzeczywistnienia przyjętej wizji miasta:

BYDGOSZCZ w 2030 roku
będzie miastem, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki rozwoju,
to miasto zapewniające bydgoszczankom i bydgoszczanom najlepsze rozwiązania
na każdym etapie życia – dobre miejsce do życia.

Poniżej prezentujemy Państwu strategię i zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju (wersja polska .pdf)

Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju (wersja angielska .pdf)

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXIV/603/20 z dnia 27 maja 2020 roku.

 

 

Więcej.