logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miejska dotacja wymiany pieców węglowychSięgnij po dotację na wymianę pieca. Maksymalna kwota dotacji wynosi 8 tysięcy złotych!

Miasto oferuje miejską dotację na wymianę nieekologicznych pieców – minimum 5 tysięcy złotych dla inwestycji indywidualnych. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie 2 stycznia - 31 października.

W Programie po raz pierwszy zastosowaliśmy również zachętę do realizowania kompleksowych wymian pieców w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem do skorzystania z dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji. W przypadku kompleksowych inwestycji w budynkach wielorodzinnych oferujemy dotację w wysokości do 8 tys. zł w zależności od zastosowanego źródła ciepła.

Nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych w budynkach wielorodzinnych jest prowadzony w terminie: 15 listopada – 31 grudnia.

Przypominamy, że od 1 września 2019 roku w całym województwie, w tym w Bydgoszczy obowiązuje całkowity zakaz spalania:

•   Węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
•   Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
•   Paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniej niż 3 mm wynosi więcej niż 15%
•   Biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym, mniej niż 20%.

Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń tj. kominki i piece kaflowe muszą zlikwidować te urządzenia do końca 2023 roku. Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą pozbyć się kotłów do 2027 roku. W praktyce oznacza to, że właściciele nieekologicznych pieców i kotłów muszą w najbliższym czasie zmienić sposób ogrzewania.

Informacje o dofinansowaniu na wymianę ogrzewania:
Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 206,
telefon: 52 58 59 270, 52 58 58 038.