NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ DO DNIA 17.05.2019!

W związku z przedłużającym się strajkiem i problemami w zdobyciu potrzebnej dokumentacji informujemy, że nabór do projektu "Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze" został przedłużony do 17 maja 2019. Nie zwlekaj, zgłoś się do projektu!

 

TERMIN REKRUTACJI


ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 19.04.2019!

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU

 

TUTAJ

 

 

REKRUTACJA ONLINE

PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ PONIŻEJ ORAZ DOŁĄCZYĆ ZESKANOWANE DOKUMENTY:

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY/UCZELNI

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I

FORMULARZ REKRUTACYJNY „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”

FORMULARZ REKRUTACYJNY „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”
DANE PERSONALNE
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
KRYTERIA OBLIGATORYJNE

DOKUMENTY DO POBRANIA

Niżej wymieniony komplet dokumentów rekrutacyjnych  można składać w wersji:

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 * Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Biura Projektu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania kopii dokumentów (liczy się data wpływu do Biura Projektu). Zgłoszenie przesłane wyłącznie w formie kopii pozostaje bez rozpatrzenia.

  •  Papierowej (oryginały podpisanych dokumentów) w zamkniętej kopercie na adres:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5,                               

85-005 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

* W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5

85-005 Bydgoszcz

tel. 52 58 59 445

email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

REGULAMIN PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni

Kwestionariusz samooceny I

Deklaracja uczestnictwa w projekcie