REKRUTACJA - TERMIN DO 30.09.2020

WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I PRZYNIEŚ LUB WYŚLIJ:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY/UCZELNI - jeśli dotyczy

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - jeśli dotyczy (kopia)

NA ADRES:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

ZESPÓŁ DS WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU

UL. JEZUICKA 1

85-102 BYDGOSZCZ

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO URZĘDU.

DOPISEK NA KOPERCIE: "MŁODZI, ZDOLNI, KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE".

Obawiasz się, że dokumenty nie dotrą na czas? Wyślij skany najpierw emailem a oryginały dostarcz w ciągu 5 dni roboczych!

W tytule emaila napisz: "MŁODZI, ZDOLNI, KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE"

 

 

REKRUTACJA ONLINE - TERMIN 30.09.2020

OBAWIASZ SIĘ, ŻE NIE ZDĄŻYSZ DOSTARCZYĆ DOKUMENTÓW PRZED UPŁYWEM TERMINU? NIE MARTW SIĘ - MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ ONLINE!

1) WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE PONIŻEJ

2) WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ, ZESKANUJ I ZAŁĄCZ PONIŻSZE DOKUMENTY:

Kwestionariusz Samooceny I

Zaświadczenie ze szkoły - jeśli dotyczy

Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”

FORMULARZ REKRUTACYJNY „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”
DANE PERSONALNE
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
KRYTERIA OBLIGATORYJNE

NIE ZAPOMNIJ!

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego dostarcz do Urzędu oryginały:

Formularz rekrutacyjny

Kwestionariusz samooceny I

Zaświadczenie ze szkoły - jeśli dotyczy

Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy (kopia)

Masz na to 5 dni roboczych od daty wysłania formularza online!

 

Adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Zespół ds Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5

85-005 Bydgoszcz

DOPISEK NA KOPERCIE: Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze

DODATKOWE INFORMACJE

W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

tel. 52 58 59 445

email: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

W temacie emaila proszę umieścić: REKRUTACJA „MŁODZI ZDOLNI KOMPETENTNI WOLONTARIUSZE”

 

REGULAMIN PROJEKTU

Zmiany w regulaminie.