logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konsultacje społeczne są formą dialogu, którą miasto przeprowadzi z mieszkańcami, by poznać ich opinie. Obowiązującym dokumentem, który reguluje kwestie przeprowadzania w Bydgoszczy konsultacji społecznych jest uchwała nr XLI/879/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy.

Więcej informacji na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl