logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 15 października 2018 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 14 października 2018 r. do godz. 600 dnia 15 października 2018 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 14 zgłoszeń w tym 5 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń i 1 fałszywy alarm.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie). Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 0.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 135 cm (-2), Brda stan 156 cm (-1);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 732 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 14 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 433 wezwania;
3. 986 – Straż Miejska – 93 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego miasta – 17;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 157 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 35 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 13 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, niezabezpieczone studzienki – 1, uszkodzone znaki drogowe – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 7, rower miejski – 1;

b) inne zagrożenia – 21 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 13 (martwe zwierzęta – 5, inne zwierzęta – 1, psy i koty – 1, ranne ptaki – 2, roje owadów – 1, sarny, jelenie, łosie – 2, zagrożenia lisy – 1);
• budowlane – 1 (zagrożenia budowlano remontowe – 1)
• zagrożenia – 6 (brak dostępu do mieszkania – 2, niewybuchy – 1, zagrożenia pożarowe – 3);
• żywiołowe – 1 (pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 1 zgłoszenie w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego