logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zaprojektują i wybudują ul. Byszewską
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. Byszewskiej na Czyżkówku. Inwestycja warta ponad 5 mln zł realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przygotowywane są kolejne zadania.


Ulica Byszewska liczy około 1,3 km. Znajduje się w zachodniej części Czyżkówka i pełni funkcje ulicy zbiorczej. Zapewnia też dojazd do innych lic osiedlowych. W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W posesjach zlokalizowanych bezpośrednio przy Byszewskiej  zamieszkuje około 300 osób.
W przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Betpol”. Zadeklarowała ona przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac budowlanych za kwotę 5,1 mln zł. Ulica ma być gotowa do końca przyszłego roku.  Zadanie będzie objęte 8-letnią gwarancją.
Warto podkreślić, że wcześniej opracowana została koncepcja budowy, skonsultowana z mieszkańcami. Zakłada ona budowę 5-metrowej  jezdni wraz z chodnikami. Na nawierzchni zastosowana zostanie betonowa kostka. Przy Byszewskiej zaplanowano tez miejsca postojowe. Zbudowane zostanie odwodnienie i nowe oświetlenie.  By uspokoić ruch skrzyżowania będą miały charakter wyniesiony.

Wcześniej na Czyżkówku w oparciu o „Wieloletni program przebudowy ulic gruntowych” twardą nawierzchnię zyskał południowy odcinek ul. Siedleckiej i Świekatowska (koszt 4,2 mln zł). Wybrano też wykonawcę, który projektuje już i będzie odpowiedzialny za budowę północnego odcinka ul. Siedleckiej (koszt 4,9 mln zł).  Do przebudowy trafi również ulica Łubinowa (trwają prace nad koncepcją).
Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie i opracowanie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

 

  • Rok nadania nazwy ulicy
  • Liczba mieszkańców
  • Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
  • Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
  • Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
  • Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

Byszewska w liczbach:

 

  • Koszt inwestycji – 5,1 mln zł
  • Długość ulicy  (z sięgaczami)  1301m
  • Gwarancja – 8 lat