logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowoczesna przestrzeń dla innowacyjnych firm
W Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym powstanie przestrzeń, w której nowe firmy będą mogły testować swoje produkty i korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych, by udoskonalać swoje projekty. To kolejny projekt, który wzmocni gospodarczo miasto.


W BPPT od 2016 roku bydgoskim przedsiębiorcom udostępniony został m.in. biurowiec Idea Przestrzeń Biznesu. Pełni on funkcję inkubatora przedsiębiorczości. Nowe firmy mogą w nim na preferencyjnych warunkach  wynająć biuro, korzystać ze wsparcia ekspertów i zyskują możliwość współpracy z innymi firmami działającymi na terenie parku. Wynajęte jest w nim ponad 90 procent powierzchni.

- Przedsiębiorcy coraz częściej sygnalizowali też potrzebę tworzenia przestrzeni, które będą wspierały ich rozwój – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Dotyczyło to sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz tzw. start-upów. To z myślą o nich przygotowujemy centrum demonstracyjne. Liczę,  że  będą tam powstawać innowacyjne rozwiązania, które pomogą bydgoskim firmom jeszcze skuteczniej konkurować na światowych rynkach. Będzie to również sprzyjać tworzeniu w Bydgoszczy atrakcyjnych miejsc pracy.

W nowych budynkach powstaną między innymi laboratoria i warsztaty typu „fab lab”. Mają one umożliwiać realizację własnych projektów i pomysłów firmom, które potrzebują do tego narzędzi, przestrzeni oraz wiedzy technicznej.
Nowa przestrzeń umożliwi też lokowanie tak zwanych żywych laboratoriów (living labs). Ich idea opiera się na  współpracy różnych podmiotów (np. producentów) z użytkownikami, którzy inspirują proces i mogą stanowić jego siłę napędową. „Żywe Laboratorium” stwarza środowisko, w którym innowacje powstają w trakcie procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.

Bydgoskie centrum demonstracyjne składać będzie się z 2 części. Powstanie budynek  typu biurowego oraz hala. Wokół zespołu budynków projektuje się wewnętrzne drogi dojazdowe, place manewrowe dla pojazdów ciężarowych oraz miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych i ciężarowych. W budynku biurowym powierzchnia użytkowa to blisko 2000 metrów kwadratowych.  Będzie on przeznaczony zostanie pod potrzeby różnych użytkowników, w związku z czym przewiduje się podział powierzchni poszczególnych kondygnacji na różne wielkości pomieszczeń, w zależności od potrzeb najemców. Hala będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni około 4 tysięcy metrów kwadratowych. Ostateczny wygląd hali określi projekt budowlany. Warto podkreślić, że będzie on musiał uzyskać pozytywną opinię Rady ds. Estetyki.

Nowoczesny kompleks laboratoryjny powstanie na działce znajdującej się po południowej stronie biurowca Idea Przestrzeń Biznesu, na dawnych terenach poprzemysłowych. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków przeniesione zostaną pozostałości dawnych murowanych latryn wchodzących w skład dawnej fabryki DAG wytwarzającej w czasie wojny materiały wybuchowe.

Inwestycja planowana jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.   Wcześniej na zlecenie BPPT powstała koncepcja nowoczesnych laboratoriów. Prace projektowe i budowlane zajmą około 2 lat. Obecnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy zadania. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie dofinansowania unijnego.Inwestycja w liczbach:

  • Około 6 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej (biura i magazyny)
  • Planowane zakończenie – I kwartał 2020
  • Około 100 miejsc parkingowych