logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowa kładka nad Brdą
Czyżkówko i Jachcie połączy nowa kładka. Konstrukcja umożliwi przede wszystkim przerzucenie nad Brdą ciepłociągu, jednocześnie będzie służyła pieszym i rowerzystom.


Głównym celem inwestycji realizowanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra. Nowy obiekt powstanie pomiędzy ulicami Jednostronną i Świekatowską. Będzie liczył około 67 metrów długości i ponad 8 metrów szerokości. Jednocześnie dobudowane będą ciągi pieszo-rowerowe zapewniające dojście do niego od strony Czyżkówka i Jachcic. Ostateczny kształt kładki określi projekt.

W pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja projektowa, ten sam podmiot będzie odpowiedzialny za roboty budowlane (tryb „zaprojektuj i wybuduj”). Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy zadania. Wstępnie zakończenie prac projektowych planowane jest jeszcze tej jesieni. Budowa ma zakończyć się w grudniu przyszłego roku.

Na realizację zadania KPEC pozyskało fundusze europejskie z programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.