logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Mieszkańcy zadecydują, co będzie w Parku Witosa – ruszają konsultacje!
W czwartek 7 czerwca rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Parku Witosa. A konkretnie - jego centralnej części wraz z miejscem, w którym znajdowała się muszla koncertowa. Ostateczną decyzję o funkcji podejmą mieszkańcy.


W Parku Ludowym im. Wincentego Witosa trwają zaawansowane prace w ramach I etapu przebudowy.  Mają tu powstać dwie strefy – cześć od Pałacu Młodzieży będzie miała charakter przyrodniczo-edukacyjny, a od ul. Piotrowskiego - rekreacyjno-wypoczynkowy.  Prace zakładają wykorzystanie zastanych walorów Parku, a także uwzględniają szczególną historię tego miejsca i dawne funkcje, które pełnił. 

O tym, jak będzie wyglądać centralna część parku zadecydują mieszkańcy. Konsultacje społeczne odbędą się miedzy 7 a 30 czerwca 2018 roku i składać się będą z trzech etapów. Pierwszym z nich będzie zbieranie pomysłów od mieszkańców na zagospodarowanie tej części parku (poprzez ankietę elektroniczną i papierową). W czerwcu odbędzie się także spacer badawczy, w czasie którego będzie można zobaczyć teren, który podlega konsultacjom.  Następnie, komisja ekspercka oceni przedstawione propozycje i wybierze cztery pomysły, na które będzie można zagłosować.  W końcowym etapie konsultacji mieszkańcy zdecydują, co ma powstać w centralnej części Parku Witosa.

Ankietę można znaleźć na www.bydgoskie konsultacje.pl . Forma konsultacji została wypracowana przez Radę ds. Partycypacji Społecznej.

Warto wiedzieć:


Z końcem kwietnia zakończyły się konsultacje dotyczące zagospodarowania Hali Targowej. Wpłynęło ponad pół tysiąca propozycji związanych z funkcją tego zabytkowego miejsca. W czerwcu propozycje trafią do komisji eksperckiej.

Na przebudowę Parku Witosa  przeznaczono 8,2 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich (ZIT), a dofinansowanie z UE wynosi 41 proc.