logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kamienica znów zachwyca zdobieniami
Zakończył się remont frontowej elewacji kamienicy u zbiegu ul. Dworcowej i nowej trasy tramwajowej w kierunku mostu W. Jagiełły. Dzięki niemu neorenesansowa budowla stała się jednym z ładniejszych budynków w tej okolicy.


Kamienicę wzniesiono w 1876 roku. Pełniła przede wszystkim funkcje mieszkaniową. Na parterze od lat zlokalizowany jest warsztat i sklep kaletniczy. Na elewacji zastosowano neorenesansowe zdobienia m.in. gzymsy, obramienia okien, pilastry i naczółki. Budowniczym był mistrz murarski Gustav Weihe, który odpowiadał również za przebudowę gmachu Hotelu Ratuszowego na Starym Mieście. Budynek istotnie wpływa na wizerunek całego skrzyżowania z ulicą Matejki oraz wjazdem na nowy most tramwajowy.
W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne  podmioty publiczne zainwestowały ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). Ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości.

Warto wiedzieć
Dworcowa 61 to jeden z ponad 150 budynków w Bydgoszczy, w stosunku do których Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.