logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Elegancki Stary Rynek – podpisaliśmy umowę z wykonawcą
Z początkiem lipca rozpocznie się rewitalizacja Starego Rynku. W środę (6 czerwca) podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych. Inwestycja, która zmieni wygląd salonu Bydgoszczy pochłonie 14 mln zł.


- Przygotowania projektu poprzedziły długie konsultacje i wiele zmian w dokumentacji projektowej – przypomina prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.  - Część pomysłów udało się zrealizować wcześniej. Zgodnie z uwagami bydgoszczan po rewitalizacji, plac nie będzie dostępny dla samochodów. To kolejny element dużych zmian w salonie miasta, który odzyskuje dawną świetność. Jednocześnie będziemy prowadzić prace przy Młynach Rothera i Teatrze Kameralnym.

Zmiany na Starym Rynku  były szeroko omawiane podczas konsultacji z mieszkańcami (zgłosili ponad 160 wniosków) i różnymi podmiotami. W ramach inwestycji planowany jest m.in. remont i przebudowa nawierzchni. Chodniki znajdujące się przy pierzejach zostaną poszerzone. Ta zmiana umożliwi lokalizację letnich ogródków blisko budynków w sposób, który nie utrudni przejścia pieszym. Chodniki będą  wyłożone granitowymi płytami, co jest spójne z wcześniejszym etapem rewitalizacji Starego Miasta.

Nawierzchnie przeznaczone do poruszania się samochodów dostawczych wykonane zostaną z kamiennej kostki rzędowej. Użyta zostanie część kamieni, którymi obecnie wybrukowane są jezdnie Starego Rynku. Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym po płycie Starego Rynku. Centralna część placu zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze szaro-żółtym o zróżnicowanych wymiarach. Schemat ułożenia ma wyróżniać nasz rynek od innych miast. Wokół płyt wykonana zostanie opaska z czarnej kostki  bazaltowej. Do jej budowy również zastosowane zostaną kamienie obecnie wbudowane w płytę Starego Rynku. Wzór i kolorystyka płyt wyznaczą zarys średniowiecznego  ratusza zlokalizowanego w centralnej części rynku.

Wzdłuż linii zachodniej pierzei powstanie niewielki murek z siedziskami. Wyprzedzające badania archeologiczne nie pozwoliły zlokalizować w tym miejscu fontanny. W posadzkę płyty rynku wbudowanych zostanie natomiast kilkanaście dysz tryskających wodą w sezonie letnim. Iluminacja pojawi się przy zabytkowej fontannie Kupffendera. Reflektory zostaną zamontowane na pobliskich lampach ulicznych.

Estetyka i ład zapanować mają także w części Starego Rynku wykorzystywanej jako miejsce ogródków letnich. Wszystkie parasole zostaną ujednolicone (kolor oraz kształt). W nawierzchni znajdą się stałe elementy wyznaczające miejsce ich rozstawiania. Wyremontowane zostanie też oświetlenie. Słupy w formie pastorałów pozostaną, ale zostaną poddane renowacji; wyposażone będą w kaskadowe konstrukcje kwietnikowe i pomalowane zostaną na kolor grafitowy. Usunięta zostanie też latarnia znajdująca się na środku placu. W narożnikach rynku pojawią się estetyczne ławki. Oprócz stacji roweru miejskiego zamontowane zostaną w kilku innych punktach stojaki rowery.

Nowością będzie pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18 południka. Będzie on wyznaczony także na obu końcach dwoma świecącymi słupkami.

Na Starym Rynku pozostanie Pomnik Walki i Męczeństwa. Zostanie nieznacznie przesunięty i w ten sposób stanie się elementem efektownie zamykającym oś widokową biegnącą wzdłuż północnej pierzei. Lepiej wyeksponowana zostanie płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy w 1920 roku.
Prace budowlane ruszą z początkiem lipca. -  Zaczynamy najważniejszą cześć zmian w salonie miasta. Cieszę się, że udało się spełnić postulaty bydgoszczan związane z ograniczeniem ruchu samochodowego. Ten plac ma służyć przede wszystkim pieszym, rowerzystom i naszym gościom – podkreśla wiceprezydent Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.

Po zakończeniu prac budowlanych we współpracy Plastyka Miejskiego z innymi podmiotami i środowiskami, m.in. akademickimi i eksperckimi, dopracowany zostanie szczegółowa aranżacja zrewitalizowanego Starego Rynku.

Podpisy pod umową złożyli dyrektor ZDMiKP Jacek Witkowski i prezes firmy Betpol S.A., Grażyna Wrukowska.