logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ażurowe nawierzchnie na osiedlach
Trwa utwardzanie ulic ażurowymi płytami. Zaawansowane prace są prowadzone na Przyłubskiej, Łuckiej i Okopowej. Drogowcy przygotowują się do wyboru wykonawcy i podpisania umowy na roboty na ulicach Liściastej, Ornej i Sybiraków.


W ramach rozstrzygniętego pierwszego przetargu do utwardzenia wytypowano ulice Łucką, Przyłubską, Okopową oraz Pelikanową. Prace na tych gruntówkach kosztują  1,2 mln zł. Trwają na nich intensywne prace budowlane.  Zakończą się one jeszcze w wakacje.

W poniedziałek (11 czerwca) ZDMiKP poznał oferty firm zainteresowanych dtugim pakietem zadań. Ażurowe płyty mają stabilizować nawierzchnie ulic Sybiraków w Fordonie oraz Liściastej i Ornej na Miedzyniu. Realizacją zadania zainteresowane są dwa podmioty, które wyceniły wartość prac na kwoty od 1,2 do 1,35 mln zł. Zadeklarowały one przeprowadzenie prac w ciągu 70 dni.

Do pilotażowego przedsięwzięcia wybrane zostały ulice znajdujące się na osiedlach, na których znajduje się najwięcej gruntówek. Z programu wykreślono ulice, które w najbliższych latach mogą liczyć na kompletną przebudowę w oparciu o funkcjonujący od 2016 roku Wieloletni Program  Utwardzania Ulic Gruntowych, który zakłada kompleksowa przebudowę pasa drogowego. Na ulicach utwardzanych płytami ażurowymi nie będą też w najbliższych latach prowadzone prace związane z uzbrojeniem podziemnym. Warto jednak podkreślić, że rozbiórka i odtworzenie takiej nawierzchni jest stosunkowo proste (np. w trakcie usuwania awarii na podziemnych sieciach).

Płyty ażurowe są układane na podbudowie z kruszywa i podsypce. Z obu stron jezdnie będą ograniczone krawężnikami stabilizującymi całą konstrukcję drogi. Koszty budowy tego typu dróg są znacznie niższe, niż w przypadku nawierzchni asfalto-betonowych. Są jednak mniej odporne na uszkodzenia. Dlatego na wszystkich tego typu ulicach analizowane będzie  wprowadzenie dodatkowych  ograniczeń tonażowych.

W trzecim etapie drogowcy zamierzają uruchomić zadania związane z ułożeniem płyt na Karsińskiej, Borowiackiej i Warneńczyka