logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ośrodki dla dzieci i młodzieżyOśrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

Przedszkole nr 31

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Prezydenta Leona Barciszewskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Zespół Szkół nr 29

ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

Dyrektor: Katarzyna Machalińska

tel.: (52) 3730878, 3407038.

fax (52) 3735940

e-mail: zs29@edu.bydgoszcz.pl

http://www.zs29.edu.bydgoszcz.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Graniczna 12,  85-201 Bydgoszcz

Dyrektor: Alicja Kruzel

tel.: (52) 3223471, 3221467, 3223424

fax (52) 3223471

e-mail: sows3@edu.bydgoszcz.pl

http://www.sosw3.bydgoszcz.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie oraz z Zaburzeniami Zachowania

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Romualda Traugutta 5,  85-122 Bydgoszcz

Wicedyrektor: Ewa Thews

tel.: (52) 3730468, 3736330, 3735139

fax (52) 3735139

e-mail: bzpow@edu.bydgoszcz.pl

http://www.bzpow.pl