logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Tor Regatowy wraca do świetności
Rozpoczyna się budowa nowego hangaru na łodzie wraz z estetyczną trybuną w Brdyujściu. Powstaje on w miejscu istniejących zniszczonych trybun sąsiadujących z wieżą sędziowską. Inwestycja kosztować 4 mln zł.


Wejścia  do hangaru stanowić będzie 7 bram rolowanych zaprojektowanych od strony placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem. Obiekt  przeznaczony będzie do przechowywania sprzętu pływającego oraz urządzeń technicznych. Na dachu obiektu zaprojektowano natomiast trybuny. Znajdzie się na nich łącznie ponad 300 miejsc siedzących. Trybuny zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający komfortową widoczność z każdego miejsca na widowni. Będą one też zadaszone. Wraz z budową nowego obiektu dobudowane zostaną między innymi nowe schody, a plac pomiędzy nabrzeżem i hangarem będzie wyremontowany.

Inwestycja kosztuje 4 mln zł. Przetarg na prace budowlane wygrała firma Ebud-Przemysłówka. Udzieli ona też 6 letniej gwarancji na nowy obiekt. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpocznie prace od rozbiórek starych trybun. Zakończenie zadania planowane jest jeszcze w tym roku.

Trwają też przygotowania do kolejnej inwestycji przy tym akwenie. W ciągu najbliższych miesięcy powstanie dokumentacja niezbędna do przebudowy nabrzeża w rejonie nowego hangaru i wieży sędziowskiej. Jego elementem ma być też slip umożliwiający wodowanie łodzi.

Szereg inwestycji poprawiających infrastrukturę Toru Regatowego zrealizowano we wcześniejszych latach m.in przebudowano wieżę sędziowską i  poszerzono akwen mety co poprawiło parametry toru. Od 2016 roku w Brdyujściu w sezonie letnim dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu można wypożyczać za darmo rowery wodne. Z kolei dzięki współpracy z RZGW odrestaurowana została zabytkowa śluza zamykająca tor od strony północnej.

Fot. UM Bydgoszcz/Aleksander Woźniak