logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezpieczny tor dla rolkarzy
Na osiedlu Glinki-Rupienica powstanie bezpieczny tor do jazdy na rolkach. To kolejny element zagospodarowania terenów pomiędzy ulicami Cmentarną i Płowiecką na cele rekreacyjne. Inwestycje są finansowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.


W pierwszej kolejności przygotowana zostanie niezbędna  dokumentacja projektowa. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy opracowania. Miasto będzie dysponować projektem w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Prace budowlane planowane są do realizacji w II połowie roku.

Wstępnie założono przygotowanie toru o długości około 1000 metrów. Nawierzchnia wykonana ma być z betonu. Będzie on okalać planowany zespół obiektów rekreacyjnych. Wcześniej powstało boisko do siatkówki. W kolejnych latach możliwe jest lokowanie innych atrakcji np. górki saneczkowej, siłowni, placu zabaw. Przy torze funkcjonować będzie też plac do odpoczynku i rowerowy parking. Zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i została pozytywnie zaopiniowane przez Radę Osiedla.

Inwestycja będzie finansowana w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W trakcie głosowania projekt toru do rolek poparło 316 bydgoszczan. Miasto zagwarantowało na inwestycję blisko 145 tysięcy złotych.