PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2012-09-20, ostatnia aktualizacja: 2013-03-05 08:51:47

SHIFT-X


„DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE NOWYM OBLICZEM KULTURY MIAST I REGIONÓW” - konferencja międzynarodowa projektu SHIFT-X, 6 listopada 2012.


Logotypy projekty SHIFT-X / Logos of SHIFT-X project for partners to download
Photos from Welzow
Photos from Mikro Region Sokolov
SHIFT-X 2013-02-21 Leoben photos WP3 tandem
PARTNERS PRESENTATIONS
BASIC LOGOS FOR PARTNERS of SHIFT-X

Templates for documentation, PTT presentations, agendas, minutes, lists of participants etc for SHIFT-X Partners

Wersja polska | English version

Central Europe

Prelegent

6 listopada 2012 roku w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy odbyła się międzynarodowa konferencja inaugurująca projekt unijny o akronimie SHIFT-X. Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konferencji wzięli udział partnerzy projektu, instytucje kultury, eksperci dziedzictwa poprzemysłowego, reprezentanci uczelni, animatorzy kultury i edukacji artystycznej, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele muzeów, planiści, architekci, organizacje turystyczne. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 150 osób.

Głównym celem konferencji było przedstawienie innowacyjnych sposobów zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym oraz sposobami jego promocji. O konieczności zmian wizerunku regionów poprzemysłowych mówili eksperci z Austrii, Belgii, Czech, Niemiec i Polski.

Wystąpienia pierwszego bloku tematycznego dotyczyły tematyki zarządzania poprzemysłowym dziedzictwem kulturowym. Można było usłyszeć o wykorzystaniu potencjału dziedzictwa poprzemysłowego w koncepcji rozwoju Cleantech campus oraz znaczeniu inicjatyw grup lokalnych. Drugi blok w całości był poświęcony produktom dziedzictwa poprzemysłowego. W ramach tej części zaprezentowano między innymi koncepcje szlaku poprzemysłowego w Eisenerz, case study dialogu Młodego Miasta Gdańsk, badania Instytutu Nowej Kultury Poprzemysłowej. W trzecim bloku prezentowano kampanie wizerunkowe, dzięki którym regiony poprzemysłowe zyskują nowe oblicze (Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, INDUSTRIADA, Project Second Chance).

Konferencję zakończono debatą z udziałem ekspertów oraz wizytą studyjną w DAG Fabrik Bromberg. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników i spełniła nie tylko ważną rolę informacyjną, ale także integracyjną środowisk związanych z  dziedzictwem poprzemysłowym.

Miasto Bydgoszcz składa podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji. 

Kontakt:
Miasto Bydgoszcz,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz
Hanna Lewandowska h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl +48 52 58 58 036
Natalia Weckwert n.weckwert@um.bydgoszcz.pl +48 52 58 59 177

Projekt SHIFT-X jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania:

Informacja o prawach autorskich: Zawartość niniejszych publikacji jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim. Reprodukcja całości lub części zawartości prezentacji (tekstu, filmu i/lub grafiki) w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody autorów.

Polskie miasto z elementami dziedzictwa poprzemysłowego – przykład Miasta Bydgoszczy. (Sławomir Marcysiak, Miejski Konserwator Zabytków, Bydgoszcz, Polska)

Rola dziedzictwa poprzemysłowego w rozwoju regionu, projekt SHIFT-X. (Carsten Debes, District of Zwickau, Niemcy)

Współczesne kierunki i rozwiązania w zarządzaniu dziedzictwem poprzemysłowym. (Helmut Albrecht, TU Freiberg, Niemcy)

Integracja aspektów edukacyjnych  i ekonomicznych poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego. Koncepcja kampusu Cleantech w Houthalen. (Paul Boutsen, STEBO Społecznościowe Centrum Rozwoju, Genk, Belgia)

Dziedzictwo kulturowe w zarządzaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Projekt COBRAMAN. (Hanna Lewandowska, Miasto Bydgoszcz, Polska)

Wyzwania i szanse dla systemowych innowacji w regionach poprzemysłowych. (Gerald Steiner, Harvard University, Weatherhead Center for International Affairs)

Ożywianie dziedzictwa przemysłowego. Erzberg - koncepcja sztuki i kultury. (Rainer Rosegger, Szlak Żelaza, Eisenerz, Austria)

Dziedzictwo poprzemysłowe w obliczu rewitalizacji. Case study dialogu Młodego Miasta Gdańsk. (Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk, Polska)

Badania i rozwój w celu zrozumienia istoty dziedzictwa przemysłowego i produktów przemysłowych w Polsce oraz w Niemczech (Sebastian Hettchen, Instytut Nowej Kultury Przemysłowej INIK Cottbus, Niemcy)

Kampanie wizerunkowe sposobem ponownego kreowania regionów poprzemysłowych. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i INDUSTRIADA. (Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, Polska)

Zmiana wizerunku w regionie przemysłowym północno-zachodniej Republiki Czeskiej. (Radek Fišer, Mikro region Sokolov-Wschód, Czechy)

Od infrastruktury przemysłowej do przemysłów kreatywnych. Projekt Second Chance. (Grzegorz Grzybczyk, Miasto Kraków, Polska)

SHIFT-X overview

Program konferencji 6 listopada 2012

Zdjęcia z konferencji"OLD-INDUSTRIAL HERITAGE – A NEW DETERMINANT OF LOCAL AND REGIONAL CULTURE" - SHIFT-X kick off conference

Wersja polska | English version

On November 6, 2012 SHIFT-X project officially started with an international conference that was held in the Hotel Holiday Inn in Bydgoszcz. Conference was organized by the City of Bydgoszcz under the patronage of the Ministry of Culture and National Heritage.

The conference was attended by the project partners,  representatives of museum and culture institutions, experts and promoters of culture and arts education, urban planners, architects, preservation specialists, tourism organizations and many others.  In total, the conference was attended by over 150 people.

The main objective of the conference was to present  newly started SHIFT-X project as well as the best practice in revitalization of old-industrial culture heritage. Experts from Austria, Belgium, Czech, Germany and Poland discussed the need to change the image of former industrial regions.

The first block theme tackled a management of cultural heritage. Participants could hear about the Cleantech campus idea and local community initiatives. The second block was devoted entirely to old-industrial heritage products. It included presentation of post-industrial route in w Eisenerz, case study of the Young City of Gdańsk, initiatives of the Institute of New Industrial Culture (INIK). Third thematic block was devoted to image change campaigns that change the perception of the old-industrial regions (Industrial Monuments Route in Silesia, INDUSTRIADA, Second Chance project).

At the end of the conference participants had the opportunity to listen to the experts debate and ask questions. As a final point on the agenda was the study visits to one of the biggest armaments factories designed for the military activities of the Third Reich, recently converted into the museum.

High number of conference attendees  shows big interest in post industrial heritage. The conference not only served as an knowledge exchange but also an integration of the  post-industrial heritage environment.
City of Bydgoszcz would like to thank  all the conference participants.

Conference materials to download

Authors’ rights information: All rights reserved by the authors. No citing, abstracting, or other usage is permitted without authors’ permission.

A Polish city at the threshold to its post-industrial era – the example of Bydgoszcz. (Sławomir Marcysiak, Municipal Monuments Conservation Officer, Bydgoszcz, Poland)

The SHIFT-X project approach – getting old-industrial heritage in focus of Central Europe. (Carsten Debes, District of Zwickau, Germany)

Latest approaches in managing old-industrial cultural heritage. (Helmut Albrecht, TU Freiberg, Germany)

Integration of educational and economic aspects of an old-industrial site. Cleantech campus concept in Houthalen. (Paul Boutsen, STEBO Competence Center Community Development, Genk, Belgium)

COBRAMAN project. Culture heritage in management of brownfield redevelopment. (Hanna Lewandowska, City of Bydgoszcz, Poland)

Challenges and chances for systematic innovation in old-industrial regions. (Gerald Steiner, Harvard University, Weatherhead Center for International Affairs)

Reviving the industrial heritage. Erzberg arts and culture concept. (Rainer Rosegger, Styrian Iron Route, Eisenerz, Austria)

Revitalisation of old industrial heritage. Case study: Dialogue of Young City Gdańsk. (Aneta Szylak, Island Arts Institute, Gdansk, Poland)

Research and development for a new understanding of industrial heritage sites and products in Germany and Poland (Sebastian Hettchen, Institute for New Industrial Culture INIK, Cottbus, Geremany)

Image campaigning as a way to re-create old-industrial regions. Silesian Industrial Heritage Route and INDUSTRIADA. (Adam Hajduga, Silesia Marshall Office, Katowice, Poland)

Practice example: Image change challenges in the industrial region of North-Western Bohemia. (Radek Fišer, Micro Region Sokolov-East, Czech Republic)

Experiences of EU projects: Second Chance project from Industrial Use to Creative Impulse. (Grzegorz Grzybczyk, City of Krakow, Poland)

SHIFT-X overview

Conference agenda 6 November 2012

Photos from the conference

SHIFT-X project contact:
City of Bydgoszcz
Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz Poland
Natalia Weckwert n.weckwert@um.bydgoszcz.pl +48 52 58 58 036
Hanna Lewandowska h.lewandowska@um.bydgoszcz.pl +48 52 58 59 177

SHIFT-X project is implemented through the Central Europe Programme and co-financed from the European Union Development Fund. 


SHIFT-X

 
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Wybory Rady Osiedla Łęgnowo
4 października 2012 roku o godz. 17,30 w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Żółwińskiej 1 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego mieszkańcy dokonają wyboru 15 członków Rady Osiedla Łęgnowo na kadencję 2012-2016.
   
Jacht Trójki wyrusza
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Rejsu 50-lecia Trójki - czyli zadania, jakiego z okazji 50-lecia istnienia Programu Trzeciego Polskiego Radia podjął się dziennikarz tej rozgłośni, Kuba Strzyczkowski. Chce samotnie opłynąć Atlantyk. Bydgoszcz jest honorowym portem macierzystym rejsu.
   
Certyfikat POT za Wyspę Młyńską
Polska Organizacja Turystyczna przyznała Bydgoszczy Certyfikat POT 2012. Kapituła Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny doceniła naszą Wyspę Młyńską.
   
Aktor, wioślarz, lekarka
26 września br. odbyło się posiedzenie Kapituły „Bydgoskie Autografy”. Grono złożone z przedstawicieli mediów, wyższych uczelni i Rady Miasta Bydgoszczy, pod przewodnictwem Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego już po raz szósty rozpatrywało kandydatury osób, dzięki którym Bydgoszcz zawdzięcza swój szczególny charakter.
   
Już w sobotę XXI Wielka Wioślarska
W najbliższą sobotę, 29 września, wielkie święto wioseł: już po raz 21. odbędzie się Wielka Wioślarska o Puchar Brdy.
pokaż więcej