logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wizyta w Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska”Logo Domu Dziennego Pobytu

W poniedziałek, 17 lipca pracownicy Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu gościli w bydgoskim Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska”. Placówka jest miejscem spotkań (drugim domem) dla osób starszych, samotnych oraz osób z chorobą Alzheimera.

Wizyta rozpoczęła się wystąpieniem Pana Przemysława Biegańskiego wraz z pokazem prezentacji multimedialnej na temat polityki senioralnej w naszym mieście. Podopieczni DDP chętnie włączali się do dyskusji, zadawali pytania oraz informowali o swoich potrzebach i głównych problemach wieku podeszłego.

Na zakończenie spotkania, każdy uczestnik mógł otrzymać „Bydgoską Kartę Seniora 60+” i „Bydgoską Kopertę Życia”.

*Dom Dziennego Pobytu ,,Kapuściska'' powstał w 1996 roku jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Od 2012 r. prowadzony jest przez Stowarzyszenie ,,Bydgoska Pomoc Społeczna''.

Tekst i zdjęcia: Monika Nowak