logo miasta - trzy kolorowe spichrze

5 grudnia br. odbyło się świąteczne spotkanie Bydgoskiej Rady Seniorów, które stanowiło okazję do podsumowania jej aktywność na rzecz osób starszych w 2017 r., złożenia świątecznych życzeń oraz przygotowania paczki dla potrzebujących. W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Bydgoszczy - Rafała Bruski oraz Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy - Zbigniew Sobociński.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów - Ireneusz Frelichowski, który podziękował władzom Miasta za rozwijanie nowych form wsparcia i aktywizacji osób starszych w Bydgoszczy, jak również członkom Rady za ich aktywność oraz liczne inicjatywy podjęte w bieżącym roku.

Głos zabrali także Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy - Zbigniew Sobociński, Prezydent Bydgoszczy - Rafał Bruski, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy - Iwona Waszkiewicz oraz z ramienia Rady: Bożena Sałacińska, Honorata Wilk i Felicja Tykwińska.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na postępujące zmiany demograficzne w Bydgoszczy oraz liczne ich konsekwencje. Doceniono także miejskie inicjatywy senioralne, m.in. programy: „Bydgoska Karta Seniora” oraz „Bydgoska Koperta Życia”, ale też wydarzenia kulturalne, jak „Rzeka Muzyki”. Dyskutowano o przyszłych potrzebach i najważniejszych wyzwaniach w zakresie miejskiej polityki senioralnej. Wśród postulowanych działań znalazły się: dalsze rozwijanie miejskiej oferty spędzania czasu wolnego dla osób starszych, inwestycje dotyczące wymiany taboru tramwajowego, rozbudowy systemu opieki senioralnej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych przez dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych.Bydgoska Rada Seniorów została powołana do życia uchwałą nr XII/163/15 z dnia 27.05.2015 Rady Miasta Bydgoszczy, jako organ doradczy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawach dotyczących osób starszych. Rada podejmuje działania na rzecz integracji bydgoskiego środowiska osób starszych oraz zwiększenia udziału seniorów w życiu społeczno-kulturalnym Bydgoszczy.

W bieżącym roku Bydgoska Rada Seniorów zorganizowała liczne spotkania i konferencje tematyczne związane m.in. z poprawą bezpieczeństwa osób starszych w Bydgoszczy, zmianami w systemie ochrony zdrowia, aktywnością społeczną i kulturalną seniorów. Uczestniczyła także w organizacji dużych wydarzeń adresowanych do seniorów w Bydgoszczy: „Bydgoskiego Forum Seniora” oraz „Marszu Kapeluszowego”.