logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rady Seniorów z Bydgoszczy i Poznania dyskutowały o miejskiej polityce senioralnej27 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyło się spotkanie miejskich Rad Seniorów z Bydgoszczy i Poznania. Spotkanie było okazją do merytorycznej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz planów dotyczących działalności obu Rad na rzecz mieszkańców w wieku senioralnym.

Odwiedziny przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów z Poznania były częścią wizyty studyjnej, którą nasi goście z Wielkopolski odbyli w województwie kujawsko-pomorskim (odwiedzili także Toruń).

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji aktywności obu Rad przez ich Przewodniczących, tj. dr. Zdzisława Szkutnika z Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu (MRS) oraz Ireneusza Frelichowskiego z Bydgoskiej Rady Seniorów (BRS). Strona bydgoska, dzięki ciekawej prezentacji przygotowanej przez pana Bogdana Myka (członka BRS oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Klub Sympatyków Telewizji Satelitarnej "BOY"), zaprezentowała bieżącą działalność Rady, ale też bogatą historię bydgoskiego ruchu senioralnego (mającego swoje początki już w latach 60-tych XX w.), jak i walory turystyczne Bydgoszczy.

Po prezentacjach podsumowujących dotychczasowe działania obu Rad, wymieniono także dobre praktyki, a między przedstawicielami seniorów z Bydgoszczy i Poznania nawiązała się merytoryczna dyskusja.

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie istnienia, została powołana uchwałą Rady Miasta Poznania w październiku 2007 r. W tym czasie była inicjatorem oraz realizatorem wielu ciekawych działań na rzecz osób starszych z Poznania, w tym takich oryginalnych projektów jak m.in.: „Złota rączka” (bezpłatne wsparcie dla seniorów przy drobnych naprawach domowych) czy „Tytka Seniora” (koperta z ulotkami, zaproszeniami oraz ważnymi informacjami dla seniorów). W 2009 r., na wniosek poznańskiej MRS, utworzono Centrum Inicjatyw Senioralnych (jako jednostkę organizacyjną Miasta Poznania), a w 2015 r. Miasto Poznań przystąpiło do międzynarodowego programu „Miasta Przyjazne Starzeniu”, którego inicjatorem jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W Poznaniu funkcjonuje obecnie osiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, aż pięćdziesiąt Klubów Seniora i dziewiętnaście kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Więcej o licznych inicjatywach Miejskiej Rady Seniorów z Poznania można przeczytać na specjalnej stronie internetowej: http://mrs.poznan.pl/ prowadzonej przez seniorów.

W drugiej części spotkania zaprezentowano także aktywność samorządów miejskich Poznania i Bydgoszczy. Formy współpracę Rady Miasta Poznania z seniorami omówiła pani Lidia Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania. Z kolei przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy: pani Elżbieta Rusielewicz – Doradca Prezydenta Miasta oraz pan Przemysław Biegański (Zespół ds. Wspierania NGO i Wolontariatu), którzy na co dzień współpracują z Bydgoską Radą Seniorów, zaprezentowali obecną i prognozowaną sytuację demograficzną Bydgoszczy, jak również sieć podmiotów i instytucji senioralnych działających w Mieście oraz ich najważniejsze inicjatywy senioralne.

Wizyta studyjna naszych partnerów z Poznania okazała się niezwykle owocna i niewykluczone, że w przyszłości przełoży się także na wspólne inicjatywy, już teraz jest dla nas inspiracją dla kolejnych działań!

Bydgoszcz, 02 maja 2017 r.

Fot. Robert Sawicki