logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Członkowie Bydgoskiej Rady Seniora uczestniczyli w konferencji „Polska Seniora”,W dniu 23 stycznia 2018 r w "Hotelu Pod Orłem" w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dot. polityki senioralnej. Dla licznie zgromadzonej publiczności (seniorów z Bydgoszczy) była to okazja, aby porozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach tej grupy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Bydgoskiej Rady Seniorów oraz Iwona Waszkiewicz - Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.

Polityka senioralna to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie. Seniorów jest coraz więcej.  Zwiększają się też ich  potrzeby bytowe i zdrowotne. Ta grupa społeczna nadaje  ton w wielu dziedzinach życia  społecznego i kulturalnego. Dziejowe zadanie każdego rządu i samorządu to zapewnienie ludziom trzeciego wieku  jak najlepszych warunków finansowych, opieki medycznej oraz przestrzeni do aktywności - padło zapewnienie ze strony organizatorów spotkania.

Źródło: B. Sałacińska