logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O sprawach istotnych dla seniorówJuż po raz 16. w Bydgoszczy obradował Sejmik Seniorów. Spotkanie połączone było z podsumowaniem 48. Ogólnopolskiego Konkursu „Laur Seniora 2016”.

Sejmik to znakomita okazja do rozmów o sprawach najbardziej istotnych dla seniorów, m.in. na temat zdrowia i bezpieczeństwa. Podobne spotkania służą przede wszystkim integracji środowisk senioralnych. Niepracujący już zawodowo (lub pracujący w ograniczonym wymiarze czasu) mieszkańcy w wieku 50+ coraz chętniej udzielają się we wszelkiego rodzaju klubach, stowarzyszeniach czy fundacjach. Zawierają nowe przyjaźnie, dzięki licznym kursom i warsztatom nadążają za własnymi wnukami, poznając tajniki komputera czy zasady portali społecznościowych, zwiedzają bliższą i dalszą okolicę, organizują liczne spotkania integracyjne, a nade wszystko chętnie włączają się w organizację życia społecznego i kulturalnego miasta.

Organizatorem Sejmiku Seniorów był Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Prezesem Stowarzyszenia jest Ireneusz Frelichowski. Wśród gości spotkania byli m.in. zastępca prezydenta miasta Anna Mackiewicz, która reprezentowała prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Radę Miasta Bydgoszczy reprezentował Jan Szopiński.