logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Organizacje pozarządowe mogą ponownie aplikować o środki finansowe na realizację projektów skierowanych do osób w wieku emerytalnym w trybie tzw. małych grantów, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie dotyczy zadań publicznych realizowanych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Priorytetowo będą traktowane zadania publiczne zawierające elementy promocji miejskich programów skierowanych do Seniorów: Bydgoskiej Koperty Życia oraz Bydgoskiej Karty Seniora 60+.

Na realizację tzw. małych grantów w zakresie zadań skierowanych do ludności w wieku emerytalnym w roku 2018 przewidziano łącznie kwotę 25 000,00 zł

Na jeden projekt w ramach tzw. małego grantu można otrzymać nawet do 10 tys. zł.  

Więcej informacji o małych grantach: TUTAJ