logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Królewski Jubileusz Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy!9 i 10 maja 2017 r. w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyły się dwudniowe obchody jubileuszu X-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (KUTW). Jak przystało na uczelnię mającą monarchę za patrona, gala miała charakter prawdziwie królewski.

Uroczystość rozpoczęła inscenizacja w strojach historycznych. W rolę króla wcielił się Andrzej Zasada. Jego cztery żony to: Bożena Sałacińska, Halina Idzikowska-Banasiak, Janina Lackner oraz Jadwiga Obrzeżgiewicz. Brawurowo zaprezentował się także Zespół Tańców Dawnych "Kazimierki".

W drugiej części wystąpił Zespół Teatralno Kabaretowy "Teatrzyk". Zaprezentowały się też sekcje: brydżowa i rękodzieła. Gromkie brawa zebrał Duet Kabaretowy "Kochańscy". Na zakończenie wystąpił Zespół Wokalny "A-nutki". Spotkanie zakończyło się  wspólnym odśpiewaniem "Sto lat".

- Kazimierzowski Uniwersytet wspaniale przygotował program prezentujący dorobek i osiągnięcia słuchaczy KUTW. Było wesoło, sympatycznie i serdecznie. Gratulujemy słuchaczkom i słuchaczom pasji , radości i wspaniałej życzliwości. Pani Bożenie Sałacińskiej dziękujemy za zaproszenie. Inauguracja obchodów była  imponująca - powiedział wiceprzewodniczący Rady Miasta, Jan Szopiński. Życzenia bydgoskim seniorom, słuchaczom KUTW złożyła w imieniu prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, prezes Krystyna Lewkowicz.

Drugi dzień jubileuszu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był związany z podziękowaniami i nagrodami. W wystąpieniach oficjalnych podkreślano, że studenci oprócz nauki, rozwijają również swoje pasje twórcze, śpiewają, malują, organizują wycieczki. Ostatnio grupa słuchaczy KUTW była na wycieczce życia do Chin.

Podczas obchodów rocznicowych 10 słuchaczy otrzymało zaszczytny tytuł "Osobowość KUTW". Otrzymały je m.in. obecna przewodnicząca Rady Słuchaczy, Bożena Sałacińska oraz najstarsza słuchaczka, Teresa Repińska. Dwudziestu  pięciu słuchaczy z 10-letnim stażem, otrzymało doktoraty Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wręczył je prof. Roman Ossowski, pierwszy przewodniczący Rady Naukowo-Programowej. 

Uroczystość uświetnił wykład prof. Marii Kuchcińskiej pt. "Style dziadkowania" oraz koncert dyplomowy studentów UKW.
- Miniona owocna dekada KUTW świadczy o dużym zainteresowaniu ofertą edukacyjną, ale przede wszystkim o potrzebie wzajemnej współpracy i integracji. Niech dalsze jubileuszowe uroczystości upłyną w sprzyjającej i przemiłej atmosferze, a dalsze lata niech będą pasją sukcesów - życzył słuchaczom senator Andrzej Kobiak. 

Trzeci ostatni dzień "królewskich" obchodów 10 lecia istnienia KUTW zakończył się zabawą którą poprowadziła DJ Wika. Wirginią Szmyt przyjechała z Warszawy specjalnie na obchody X-lecia KUTW.

Treść i zdjęcia: Bożena Sałacińska