logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 12. rok naukiW dniu 17 października 2018 o godz. 16.00 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 12 rok nauki.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 przypada w 50-lecie istnienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wykład inauguracyjny pt. ”Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony” wygłosi w sali koncertowej COPERNICANUM przy ul. Kopernika 1, Europoseł Janusz Zemke.
Europoseł w uznaniu za wieloletnią współpracę zostanie wyróżniony nagrodą ”Przyjaciel KUTW”.

W części oficjalnej przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska, odbierze z rąk Eugeniusza Gołembiewskiego przewodniczącego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i zrazem burmistrza Kowala, zaszczytny medal Króla Kazimierza Wielkiego. Odznaczenie przyznane zostało w uznaniu zasług w propagowaniu historii, patrona miasta i uczelni.

W tym roku ławach zasiądzie 358 słuchaczy. Wielu z nich jest związanych z KUTW od pierwszych dni istnienia. Nowy „narybek” to 53 seniorów.
Celem KUTW jest aktywizacja osób w okresie późnej dorosłości. Słuchacze realizują się poznawczo, społecznie, kulturalnie i rekreacyjnie poprzez aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach.
Wykłady akademickie odbywają się w środy, dwa razy w miesiącu. Poza tym słuchacze korzystają z pracy sekcji. Jest ich prawie trzydzieści.
Wśród nich można wyróżnić sekcje artystyczne takie jak: Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”, Zespół Wokalny „A-nutki”, Zespół Teatralno – Kabaretowy „Teatrzyk”, Kabaret „Trzeci oddech”.

Są też sekcje rękodzieła artystycznego, decupage, malarskie, poetycko – literackie, fotograficzna.
Są również sekcje sportowe, a wśród nich: rowerowa, nordic walking, gimnastyczna, brydż sportowy.

Wśród seniorów dużym zainteresowaniem cieszą się sekcje przedmiotowe takie jak: historyczne ( historia Polski i historia wschodu), krajoznawczo – turystyczna

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW mogą korzystać z kursów:
szybkiego czytania, zapamiętywania, językowych, komputerowych.
Studenci – seniorzy chętnie zwiedzają Bydgoszcz, region, kraj. Zwiedzają również nie tylko Europę. W roku ubiegłym byli w Chinach – Pekinu i okolice, w bieżącym roku w Rosji – w Sankt Petersburgu. W 2019 wybierają się do Indii. .
Zmiany kadrowe

Od roku akademickiego 2018/19 funkcję przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej pełnić będzie dr Sławomir Łaniecki. Funkcję sekretarza Rady pełnić będzie - mgr Kamila Szatkowska.

Członkowie Rady:
- prof. dr hab. Roman Ossowski - Honorowy Przewodniczący
- prof. dr hab. Andrzej Dyszak - Wydział Humanistyczny
- dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw. - Wydział Nauk Przyrodniczych
- dr Mirosława Szark-Eckardt - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
- dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw. - Wydział Administracji i Nauk Społecznych
- dr Iwona Mandrzejewska-Smól - Wydział Pedagogiki i Psychologii
- mgr Jacek Szczepański - Wydział Edukacji Muzycznej
- dr Janusz Dorożyński - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Słuchaczy reprezentuje Rada Słuchaczy, której kadencja wynosi 2 lata. Rada aktualnie działa w składzie:
 
- Bożena Sałacińska - przewodnicząca RS - od 3 kadencji
- Halina Idzikowska - Banasiak – sekretarz, 2 kadencje
- Janina Lackner – skarbnik, 2 kadencj
- Jadwiga Obrzeźgiewicz – członek, 2 kadencje
- Andrzej Zasada- członek, 2 kadencje

Wybory nowej Rady Słuchaczy planowany jest na listopad 2018.

Źródło: Miłosz Sałaciński