logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski wraz z Bydgoską Radą Seniorów zapraszają na II Bydgoskie Forum Seniora. Forum odbędzie się we wtorek, 14 listopada 2017 r., godz. 10.30 – 15.00 w sali konferencyjnej, I piętro Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ul. K. Szymanowskiego 3.

W programie Forum przewidziano wykłady dotyczące psychologii, zdrowia, bezpieczeństwa osób w wieku późnej dorosłości, występ artystyczny aktora Stanisława Górki. Podczas całego spotkania dostępny będzie punkt „Bydgoszcz dla seniorów”, w którym uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wyrobienia Bydgoskiej Karty Seniora 60+, Bydgoskiej Koperty Życia a także uzyskania informacji na temat pomocy i usług opiekuńczych dla seniorów i osób niepełnosprawnych dostępnych w Bydgoszczy.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora w Bydgoszczy adresowane są głównie do osób w wieku 60+ oraz przedstawicieli podmiotów kreujących szeroko rozumianą politykę senioralną Miasta Bydgoszczy, w tym m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bydgoskich klubów seniora i organizacji pozarządowych. To dobra okazja do propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw. Forum Seniora odbędzie się po raz drugi w Bydgoszczy.

Uwaga! Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w tych wydarzeniach prosimy o kontakt telefoniczny: 500 283 191

Program Forum:

10.00-10.30 Rejestracja uczestników

10.30-10.35  Oficjalne otwarcie II Bydgoskiego Forum Seniora 

10.35-10.45 „Bydgoszcz – Miasto przyjazne seniorom” Pani Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

10.45-11.55 „Bydgoska Rada Seniorów – cele, działania, osiągnięcia” Pan Ireneusz Frelichowski, Przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów 

11.55-11.00  Przemówienie przedstawiciela Rady Miasta Bydgoszczy 

11.00-11.30  Wykład pt. „Miłość jako wartość w każdym wieku” Prof. dr hab. Krzysztof Kalka

11.30 – 11.45 – Przerwa techniczna

11.45-12.15  Wykład pt. „Uwarunkowania pomyślnego życia – wczoraj, dziś i jutro” Dr Aldona Malesztak

12.15-12.45  Wykład pt. „Pozytywne znaczenie  sytuacji trudnych w życiu człowieka”  Prof. dr hab. Roman Ossowski

12.45-13.00  Informacja nt. „Widoczny senior – bezpieczny senior”  Pan Sławomir Piotrowski

13.00 – 13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.00  Wykład pt. „Super seniorzy – stulatkowie w życiu codziennym” Dr Elżbieta Kościńska

14.00- 14.10  Informacja nt. „Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dla seniorów”  Pani Paulina Gawrych

14.10 – 15.10 „One i on” – występ artystyczny - Prof. Stanisław Górka, aktor teatralny, filmowy, pedagog, Lider Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę

15.10  Zakończenie Forum