logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Happening z okazji imienin Króla Kazimierza Wielkiego. ZaproszenieKazimierzowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego szósty raz organizują happening z okazji imienin Króla Kazimierza Wielkiego. Patronat nad świętem objęli prezydent Rafał Bruski oraz JM Rektor UKW, prof. Jacek Woźny.

Od sześciu lat słuchacze Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy są głównymi organizatorami happeningu. Impreza przyciąga corocznie setki widzów. W imieninach Króla Kazimierza Wielkiego, patrona uczelni i miasta, biorą udział posłowie, senatorowie i samorządowcy. Poczty sztandarowe wystawiają delegacje policji, wojska, szkół, harcerze, straż pożarna i miejska. Główną grupę widzów stanowią mieszkańcy miasta, dzieci, młodzież, studenci, reprezentanci bydgoskich klubów seniora oraz słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W imieniu Rady Słuchaczy KUTW mam zaszczyt zaprosić wszystkich lokalnych patriotów na żywą lekcję historii. W programie happeningu zaplanowane są m.in. występy:

  • grupy rekonstrukcyjnej
  • Zespołu Tańców Dawnych "Kazimierki"
  • Zespołu Wokalnego "A-nutki"

Prof. Adam Sudoł przybliży, uczestnikom wydarzenia, czasy polskiego średniowiecza.

Mile widziane będą delegacje z kwiatami.

Happening odbędzie się dnia 2 marca 2018 r. godz.14.00 (ul. Pod Blankami ) przy pomniku monarchy.

                                            

Kontakt:
Przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW
Bożena Sałacińska
tel. 52 52 0 61 61
kom. 666 311 267
mail: bozena@salacinska.pl