logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Z inicjatywy BYDGOSKIEJ RADY SENIORÓW w sali sesyjnej Urzędu miasta odbyła się w dniu 18.10.2017 r. KONFERENCJA  DLA  SENIORÓW, której głównym tematem była: OCHRONA ZDROWIA I PROFILAKTYKA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. Uczestniczyli w niej  seniorzy z Uniwersytetów  Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i kół Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów.

Zebranych powitał przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów Ireneusz Frelichowski   w  szczególności posła na Sejm Zbigniewa Pawłowicza – byłego dyrektora Centrum Onkologii, Barbarę Nawrocką rzecznika prasowego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy, dr Agnieszkę Bańkowską – dyrektora Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,

Panią Wiolettę Fraszka – przedstawiciela Oddziału Zdrowia Publicznego przy Urzędzie Wojewódzkim, Pana Jacka Adamskiego – przedstawiciela  Narodowego Funduszu Zdrowia, Bydgoskich Radnych: wiceprzewodniczącego Rady Miasta  Jana Szopińskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Drozda oraz Panią Jolantę Turzyńską- prezenterkę zdrowej żywności i „ruch i dieta receptą na zdrowie”.

Tematyka konferencji zbieżna była z oczekiwaniem przybyłych seniorów, którzy skarżyli się na wiele rzeczy a w szczególności brak dostępu do lekarzy specjalistów, brak darmowych leków, długie  oczekiwanie na sanatoryjny wyjazd oraz na rehabilitację po szpitalu.

Zaproszeni  w/w przedstawiciele szczegółowo odpowiadali na zadawane pytania przede wszystkim o zasadach funkcjonowania wprowadzonej od 01.10. 2017 r. nowej ustawy o sieciach szpitali, darmowych lekach i wyjazdach do sanatorium.

 

 

Poseł na Sejm dr Zbigniew Pawłowicz

Kierownictwo Bydgoskiej Rady Seniorów w środku przewodniczący Ireneusz Frelichowski, od lewej   z-ca przewodniczącego Helena  Malicka, po prawej sekretarz Felicja Tykwińska

 


opr. Bogdan Myk  - członek Bydgoskiej Rady Seniorów