logo miasta - trzy kolorowe spichrze

III Bydgoskie Forum SenoraWykłady, występy artystyczne i prezentacja projektów miejskich skierowanych do osób starszych – w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się III Bydgoskie Forum Seniora.                              

Polityka senioralna to jeden z priorytetów miasta. W Bydgoszczy mieszka ponad 90 tysięcy seniorów, i to dla właśnie dla nich przygotowujemy ofertę, która ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa z w życiu kulturalnym miasta. To m. in. zniżki dla posiadaczy Kart Seniora, bogata oferta miejskich instytucji kulturalnych dla osób starszych czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ale aktywizacja społeczna to tylko jedno z działań podejmowanych przez ratusz na rzecz osób starszych – ważne jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo seniorów. Stąd nowe projekty i programy dedykowane osobom 60+, m. in. bransoletki życia, dzięki którym szybko można wezwać pomoc, koperty życia, program pomocy domowej „Złota Rączka”, czy darmowe szczepienia i badania. 

Podczas III Forum Seniora zaprezentowano wymienione wyżej miejskie projekty skierowanych do osób 60 plus. Ale nie tylko. Wśród innych propozycji dla seniorów jest m. in. nowe Bydgoskie Centrum Usług Senioralnych wraz z Klubem Seniora, które otwarte zostanie w grudniu tego roku. W obiekcie, który mieścić się będzie przy ul. Fredry, starsi Bydgoszczanie będą mogli skorzystać z usług m. in. opiekuńczych i doradczych.

 

Drzwi Centrum będą otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani działaniami na rzecz bydgoskiego środowiska seniorów. Będzie to także miejsce, w którym każdy starszy mieszkaniec Bydgoszczy otrzyma wsparcie i będzie miał możliwość spotkania z innym seniorami na warsztatach czy wykładach.  Działalność Centrum ma dopomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia i zaktywizować mieszkańców do uczestnictwa w życiu miasta. Wśród głównych zadań Centrum są m. in. działania na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych, działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego, a także poradnictwo, rozwój sieci wsparcia informatycznego, a także tworzenie i koordynacja realizacji programów na rzecz osób starszych

Z kolei Klub Seniora, który działać będzie przy Centrum zapewni umożliwi osobom starszym dostęp do oferty związanej z tematyką aktywizacji społecznej, prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej czy też rekreacyjnej.

Klub Seniora to miejsce, w którym będzie można spotkać się np. z sąsiadem w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. W klubie organizowane będą zajęcia m. in. rękodzielnicze, muzyczne, ćwiczenia pamięci oraz aktywności fizycznej Będą także organizowane uroczystości i spotkania, które umożliwią lepszą integrację. 

Więcej o projektach skierowanych do seniorów TUTAJ.

Warto wiedzieć: 

Szereg działań na rzecz seniorów realizuje także MOPS. Do jednych z takich działań należą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne, które mają pomóc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Taka pomoc przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być one przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze mogą obejmować pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach, kąpanie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - np. pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii jest szczególnym rodzajem usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów. Seniorzy mogą także m.in. skorzystać z Domów Dziennego Pobytu. Zapewniają one, często osobom samotnym i niepełnosprawnym, opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług obejmuje w szczególności: aktywizację fizyczną i umysłową, możliwość zaspokajania swoich potrzeb higienicznych, rozwijanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, poprawę sprawności manualnej poprzez terapię zajęciową.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z pobytu w jednym z dwóch Domów: Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10, dysponującego 65 miejscami i sprawującym tez opiekę na osobami z choroba Alzheimera oraz Domu Dziennego Pobytu „Senior" przy ul. Jodłowej 14 przeznaczonego dla 55 osób. Uczestnicy tej formy wsparcia spędzają tam dzień, mają realizowane różnego rodzaju atrakcje, warsztaty, w tym też artystyczne. Zapewniony jest także posiłek oraz opieka psychologiczna.