logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoska Rada Seniorów w dniu 20 marca br., w formie uchwały, wyraziła poparcie dla działań Rady Miasta Bydgoszczy, których celem jest umożliwienie dostępu do metody zapłodnienia pozaustrojowego – In Vitro.

Bydgoska Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła uchwałę, której treść prezentujemy poniżej: