logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bezpieczny Senior = Widoczny SeniorW dniu 9 lutego br. podczas posiedzenia Bydgoskiej Rady Seniorów odbyła się dyskusja na temat poprawy bezpieczeństwa bydgoskich seniorów, jako uczestników ruchu.

Spotkanie, które odbyło się z inicjatywy Bydgoskiej Rady Seniorów zorganizowano w związku z licznymi zgłoszeniami o nieszczęśliwych wypadkach z udziałem osób starszych w Bydgoszczy. Diagnozę obecnej sytuacji oraz konieczne do podjęcia działania wypracowano wspólnie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Bydgoszczy i regionie.

W posiedzeniu wzięli udział:

Pani Elżbieta Rusielewicz -  Doradca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Pani Dorota Glaza - Koordynator Zespołu ds.Wspierania Organizacji Pozarządowych
Mł. Aspirant Pan Szymon Porażyński - Przedstawiciel Komendanta Miejskiej Policji
Pan Zbigniew Białkowski - Koordynator programów prewencyjnych Straży Miejskiej w Bydgoszczy
Pan Wojciech Nalazek - Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruch Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Pan Janusz Czwojda - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Bydgoszczy
Pan Damian Gubecki i Pan Adam Pokorski - ratownicy medyczni ze Szpitala Uniwersyteckiego nr.2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy
Pan Sławomir Piotrowski - nieformalna grupa „Sławek i Przyjaciele”.

W wyniku dyskusji ustalono najczęściej powtarzające się przyczyny wypadków drogowych. Największym zagrożeniem okazał się brak oświetlenia przejść dla pieszych. Dotyczy to w szczególności ulic położonych w oddaleniu od Centrum, w różnych częściach miasta. Jak wynika z doświadczeń Miejskiej Policji, winę za spowodowanie wielu wypadków ponoszą niejednokrotnie osoby piesze, które nie zachowują należytej ostrożności. Przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji zachęcali do rozpowszechniania wśród seniorów tzw. odblasków.

Większe prawdopodobieństwo potrącenia dotyczy również niepełnosprawnych seniorów ubranych w ciemną odzież, nierzadko całkowicie niewidocznych dla kierowcy. Ponadto poważne zagrożenie na drodze stanowią osoby korzystające podczas przechodzenia przez jezdnię z telefonów komórkowych. W takich sytuacjach następuje całkowity brak koncentracji i uwagi.

Z drugiej strony niebezpieczne sytuacje na drodze powodują czasem kierowcy ze względu na swoją niedyspozycyjność związaną z wiekiem. Uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę na brak spotów reklamowych, które przypominałyby o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze.

W końcowej części posiedzenia ustalono konkretne zadania, które należy podjąć dla poprawy omawianej sytuacji:

  • zadbać o szeroki dostęp seniorów do informacji o zagrożeniach na drodze poprzez pogadanki, prelekcje, wykłady oraz spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej n UTW,w Klubach Seniora i Kołach Emerytów
  • nawiązać kontakt z nieformalną grupą Sławek i Przyjaciele, która rozpowszechnia odblaski i pomaga w ich wykorzystaniu
  • rozpowszechnić opracowaną przez Wydział Inżynierii Ruchu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej "mapę zagrożeń " komunikacji miejskiej
  • organizować dla seniorów szkolenia dotyczące nowych zasad w ruch drogowym
  • podjąć stosowne działania dla przygotowania banerów reklamowych dotyczących bezpieczeństwa na drogach
  • wnioskować o uaktualnienie prawa jazdy dla seniorów 70+
  • zgłaszać wszelki zagrożenia wynikające z zaniedbań administracyjnych

Wszelkie zawiadomienia dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym naszego miasta można zgłaszać podczas dyżurów Bydgoskiej Rady Seniorów w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 13.00 w ratuszu (pok. 202, II piętro)