logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” za rok 2015Z satysfakcją przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” za rok 2015.

Jest to już drugie tego typu opracowanie, pokazujące stopień zaawansowania realizacji zadań zapisanych w tym najważniejszym dokumencie rozwojowym naszego miasta, uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 27 listopada 2013 roku.

Sprawozdanie jest wynikiem kilkumiesięcznych prac, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem szczegółowych informacji zebranych z Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz innych instytucji, mających wpływ na rozwój Bydgoszczy.

Sprawozdanie  z  realizacji „Strategii  Rozwoju  Bydgoszczy do  2030  roku” za rok 2015

 

Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku27 listopada 2013 roku przyjęta została Uchwałą Nr XLVIII/1045/13 Rady Miasta Bydgoszczy „Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”.

Tym samym straciła ważność poprzednia obowiązująca i funkcjonująca od 9 lat "Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku" uchwalona 10 listopada 2004 roku oraz "Plan Rozwoju Bydgoszczy na lata 2009-2014" uchwalony 1 kwietnia 2009 roku.

 

okładka polskiej wersji strategii rozwoju bydgoszczy do 2030 roku

 okładka angielskiej wersji strategii rozwoju bydgoszczy do 2030 roku, wersja angielska.