logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz w liczbachPoniżej załączone materiały zawierają najważniejsze informacje na temat demografii, rynku pracy i infrastruktury miejskiej. Przedstawiają również dane dotyczące edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz gospodarki i otoczenia biznesu (dane za kolejny rok zostaną zaktualizowane w następnym roku po uzyskaniu danych źródłowych).

 

 

 

Dane za 2014 rok:

 

Dane za 2013 rok:

Dane za 2012 rok:

Dane za 2011 rok: