logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i WolontariatuKoordynator
Dorota Glaza

Agnieszka Ćwiklińska
Karolina Jaruszewska
Przemysław Biegański

 

 

 

 

 

Kompetencje i zadania

  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta;

  2. Planowanie i realizacja Miejskiego Programu Wolontariatu;

  3. Gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji istotnych dla sektora pozarządowego;

  4. Administrowanie bazą danych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.


Struktura organizacyjna
Regulamin (pdf 147kB)
Schemat Organizacyjny (pdf 39kB)

 

DANE KONTAKTOWE

ul. Grudziądzka 9- 15 budynek C pokój 319.

Telefon 52 58 59 237, 52 58 58 727, 52 58 59 445, 52 58 59 273

tel/fax 52 58 59 445

http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_organizacji-pozarzadowych/

e- mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

https://www.facebook.com/bydngo/