logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoś się do zespołu ds. przygotowania projektu Programu Współpracy z NGO w roku 201812 lipca br. rozpoczęliśmy prace nad Programem Współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. W tym dniu odbyły się dwa otwarte spotkania konsultacyjne.

Pracowaliśmy wspólnie z przedstawicielami bydgoskich organizacji pozarządowych nad mini diagnozą potrzeb, celami i zadaniami priorytetowymi. Nad ostateczną formą Programu, będzie pracował powołany zarządzeniem Prezydenta Bydgoszczy zespół ds. przygotowania projektu Programu Współpracy.

Tym samym zapraszamy Państwa do zgłaszania się do prac w zespole.

Państwa udział będzie dla nas niezwykle ważny, by móc jak najlepiej wspólnie wypracować model współpracy Miasta Bydgoszczy z bydgoskimi organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 sierpnia na adres ngo@um.bydgoszcz.pl