logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Jak chronić zieleń w naszym mieście?Funkcjonowanie terenów zieleni ma wpływ na nasze codzienne Zycie w mieście. Mimo to „zielone obszary” w miastach są często traktowane wyłącznie jako rezerwa pod nowe inwestycje budowlane.


Obecnie Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni Bydgoszczy, w której zieleń zajmuje ważne miejsce. Dokumentem tym jest studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania Bydgoszczy, w którym wyznaczone zostaną obszary przeznaczone pod zabudowę oraz tereny chronione na których nie będzie można prowadzić inwestycji budowlanych.Zapisy Studium będą w przyszłości wpływały na to, jak będzie wyglądać Bydgoszcz oraz okolica, w której mieszkasz. Na podstawie przyjętych w Studium założeń powstawać będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plany te będą szczegółowo informować o tym, jak można zagospodarować poszczególne działki w Bydgoszczy.

Aby zagwarantować odpowiednią ilość zieleni w mieście należy wskazać te tereny w Studium. Z tego powodu chcemy poznać Twoją opinię.