logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyróżnieni Medalem Prezydenta Miasta

Dział zawiera listę osób i instytucji, którym przyznany został Medal Prezydenta Miasta.

Medale z roku 2009:
Stanisław Marcin Wiliński

Członek Zarządu Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich nieprzerwanie od 1978 r. Pełnił funkcje: Przewodniczącego Oddziału oraz sześciokrotnie jego Sekretarza. Redaguje biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, redaktor Przeglądu Geodezyjnego. Pracuje w Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Tadeusz Podowski
Wieloletni aktywny działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, jego Skarbnik. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wyniki pracy i dbałość o wysoki poziom zyskiwały uznanie i prowadziły do nagród, którymi były kolejne odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne. Z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
XX-lecie działalności.

Krzysztof Galla
Mistrz szkolący odznaczony Złotą Odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle. Posiada Zakład Piekarsko-Cukierniczy zatrudniający 50 pracowników. Bierze udział w licznych akcjach charytatywnych, wspiera Caritas w działalności na rzecz potrzebujących. Z okazji XXV-lecia Cechu Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy.

Mariusz Piątkowski
Prowadzi Zakład Piekarski, w którym szkoli uczniów. Bierze udział w akcjach charytatywnych. Z okazji obchodów dnia św. Marcina, corocznie przekazuje rogale dla miasta i Caritasu, bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Za swoją pracę otrzymał Złoty Krzyż im. Jana Kilińskiego. Z okazji XXV-lecia Cechu Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy.

Tarcisio Bertone
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, z okazji święceń biskupich Księdza Prałata Jana Pawłowskiego, kapłana Diecezji Bydgoskiej, który mianowany został przez Ojca Świętego Benedykta XVI Nuncjuszem Apostolskim w Kongo Gabonie oraz wyniesiony do godności Arcybiskupa tytularnego Sejnach.

prof. dr hab. Marek Jan Bieliński
Aktywny członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, członek Zarządu BTN. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

prof. zw. dr hab. h.c. Bogusław Buszewski
Współdziała od wielu lat z Bydgoskim Towarzystwem Naukowym. Jest konsultantem naukowym Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

dr Grzegorz Ambroży Dominiak
Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego od 1987 r., przyczynił się do rewitalizacji Komisji Filozofii BTN, w latach 1995-2005 członek władz Towarzystwa. Autor drugiego tomu monumentalnej „Historii Bydgoszczy”. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

prof. zw. dr hab. Józef Flizikowski
Aktywny organizator życia naukowego w Bydgoszczy, członek Zarządu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów 50-lecia BTN. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

prof. zw. dr hab. Marek Jerzy
Wieloletni aktywny członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1995-2005 członek Społecznego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest członkiem Zarządu Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

prof. dr hab. Elżbieta Szubertowska
Od 1976 r. czynny członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komisji Sztuki BTN od 1976 r., a od 2003 r. pełni funkcję jej przewodniczącej. Założycielka Bydgoskiego Międzyuczelnianego koła Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Muzycznego w Polsce (ISME). Pracownik Instytutu Edukacji Muzycznej UKW. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

prof. zw. dr hab. Janusz Trempała
Psycholog, profesor zwyczajny UKW oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, jest aktywnym członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego od 1984 r. Autor ponad 100 prac naukowych. Dyrektor wykonawczy międzynarodowego centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina UKW. Z okazji 50-lecia Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

prof. Wiesława Ronowska
Wieloletni pracownik Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Prowadzi klasę fortepianu. Od 1998 posiada tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Juror wielu konkursów pianistycznych, wychowała wielu laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, koncertujących pianistów oraz pedagogów wyższych uczelni artystycznych. Otrzymała wiele nagród państwowych, m. in. jest laureatką Indywidualnej Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, laureatką najwyższego Odznaczenia Ministra Edukacji Narodowej, Honorowego Medalu Uniwersytetu Antofagasta w Chile. Z okazji 30-lecia pracy artystycznej.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Jubileusz 10-lecia istnienia.

Jan Jankowiak
Przewodniczący Rady Osiedla Błonie. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Stanisław Karpiński
Inicjator powołania Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo i od 1992 roku jej aktywny działacz. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Witold Schmidt
Inicjator powołania Rady Osiedla Okole w 1996 roku, przez dwie kadencje pełnił funkcję jej przewodniczącego. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Stefania Toczyska
Jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek. Z okazji Koncertu organizowanego w 68. Rocznicę Śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

Ksiądz dr Roman Buliński
Z okazji 20-lecia posługi proboszczowskiej w Parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy.

mł. insp. Marek Echaust
Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy. Z okazji miejskich obchodów Święta Policji.

asp. szt. Marian Maziarczyk
Kierownik referatu do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Z okazji miejskich obchodów Święta Policji.

kom. Sławomir Szymański
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Z okazji miejskich obchodów Święta Policji.

Jacek Kucaba
Autor pomnika Golgoty XX wieku oraz wykonawca projektów płaskorzeźb scen męczeństwa Bydgoszczy i Polski XX wieku, orłów, centralnego Krzyża stacji XII Kalwarii Bydgoskiej, tzw. „Drogi do Nieba” w Dolinie śmierci w bydgoskim Fordonie.

Felicja Marta Murzyn
Działaczka społeczna Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej od 1968 roku. Od 1978 r. Prezes Ogniska TKKF „Śródmieście”, a od 1986 r. członek Zarządu Miejskiego TKKF. Inicjatorka i organizatorka wielu imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Z okazji Jubileuszu osiemdziesiątych urodzin.

Eugeniusz Śpiewakowski
Były Dziekan Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Z okazji 40-lecia Wydziału.

Zbigniew Skinder
Były Dziekan Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Z okazji 40-lecia Wydziału.

Jacek Żarski
Były Dziekan Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Z okazji 40-lecia Wydziału.

Ksiądz infułat Stanisław Grunt
W latach 1975-1989 proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Uczestniczył w tworzeniu Parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników przy Dolinie Śmierci, św. Mateusza dla Osiedla Bajka i Szybowników, św. Marka dla Osiedla Tatrzańskiego i św. Łukasza. W czasie stanu wojennego służył posługą duszpasterską grupie internowanych działaczek „Solidarności” z Bydgoszczy, Gdańska i Torunia. Pośredniczył w akcjach charytatywnych dla skazanych i internowanych. Z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich.

Ks. dr hab. Jerzy Buxakowski
Przed wojną i w latach wczesnej młodości aktywny członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i ZHP w Fordonie. Od 1956 r. profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Wspierał Kościół w bydgoskim Fordonie w czasach PRL-u. Od początku lat dziewięćdziesiątych uczestniczył w reaktywowaniu w Bydgoszczy-Fordonie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Szczególną troską i opieką duchową otaczał młodzież studiującą teologię w Pelplinie, pochodzącą z Bydgoszczy-Fordonu.

Drozapol-Profil S.A.
Firma Drozapol-Profil S.A. powstała w 1993 roku. Za swą działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień, takich jak certyfikat „Przejrzysta Firma”, Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu, Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działalność firmy przyczynia się do promocji i rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego. Z okazji Obchodów „Dnia Budowlanych 2009”.

Elwind Sp. z o.o.
Firma Elwind Sp. z o.o. powstała w 1988 roku. Jej działalność bardzo pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy i promocję regionu. Aktywny członek Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, przez co uczestniczy w konsolidacji środowiska budowlanego z całego województwa. Z okazji Obchodów „Dnia Budowlanych 2009”.

Marek Gotowski
Prezes Zarządu Firmy „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Nieodpłatnie podjął się likwidacji budynków schroniska dla kobiet przy ul. Podmiejskiej w Bydgoszczy. Z okazji „Dnia Budowlanych 2009”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest najmłodszym szerokoprofilowym Uniwersytetem w kraju, za którym stoi czterdziestoletnia tradycja bydgoskich uczelni. To dynamicznie rozwijający się ośrodek, największy w mieście i drugi w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Z każdym rokiem Uczelnia rozwija się, poszerza kierunki nauczania i przybiera na sile, rozsławiając Bydgoszcz, jako silny ośrodek naukowy. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Uczelni.

Ole Olsen
Duński żużlowiec, trzykrotny indywidualny mistrz świata. Po zakończeniu kariery zawodnika, zajął się m.in. organizacją mistrzostw świata z cyklu Grand Prix. Był pomysłodawcą nowego systemu wyłaniania najlepszego żużlowca świata. Dzięki decyzjom Ole Olsena i zaufaniu, jakim obdarzył Bydgoszcz, miasto stało się organizatorem wielu prestiżowych, międzynarodowych zawodów. Zasługą jego wyborów jest bardzo wysoka pozycja Bydgoszczy pośród centrów sportu żużlowego na całym świecie. W uznaniu zasług dla Bydgoszczy podczas Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu GRAND PRIX Polski 2009.

Janusz Ostoja-Zagórski
Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski piastuje funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą od 2006 roku. Obok uznanego dorobku naukowo-dydaktycznego, zaznaczyć należy jego znaczący wkład w organizację badań naukowych. Wyrazem ogromnego zaangażowania w życie Bydgoszczy i Uczelni są inicjowane i organizowane pod kierunkiem Pana Profesora przedsięwzięcia, takie jak: Dni Nauki, Wszechnica Uniwersytecka, Zaduszki Jazzowe. Ponadto pełni zaszczytną i odpowiedzialną funkcję wiceprzewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych. Od 1996 roku redaguje Przegląd Bydgoski. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ryszard Gerlach
Prof. nadzw. UKW dr hab. Ryszard Gerlach związany jest z bydgoską uczelnią od 1981 roku, a od 1999 roku kieruje Zakładem Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki. Opublikował ponad siedemdziesiąt prac, jest także promotorem trzech prac doktorskich. Od wielu lat kieruje Podyplomowymi Studiami Przygotowania Pedagogicznego umożliwiającymi kształcenie nauczycieli dla potrzeb regionu. Doskonały organizator Wydziału. W latach 1993-2003 pełnił funkcję Prodziekana ds. Dydaktycznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a następnie od 2003 roku nieprzerwanie pełni funkcję Dziekana Wydziału. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Maria Bulera
Kierownik Studium Praktyk Zawodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Do jej zasług należy współdziałanie z instytucjami i placówkami oświatowymi, pomocy społecznej, kulturalnymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego z terenu miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji praktyk zawodowych przez studentów UKW. W 2008 roku otrzymała tytuł „Profilaktyka Roku” za udział w działaniach profilaktycznych wspierających dzieci i młodzież w BORPA. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Janina Biedowicz
Nauczycielka tajnego nauczania, która po wybuchu II wojny światowej uczyła dzieci pisania i czytania w ojczystym języku oraz historii Polski, dbając o podtrzymywanie tożsamości narodowej. Po wojnie nauczycielka historii w Liceum Ekonomicznym w Bydgoszczy. Z okazji obchodów Roku Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny, w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Teodora Maciejewska-Janke
Nauczycielka tajnego nauczania, zaangażowana w pracę harcerską, która po wybuchu II wojny światowej prowadziła zajęcia i organizowała tajne komplety dla dzieci. Po wojnie wiele lat pracowała w bydgoskich placówkach oświatowych. Z okazji obchodów Roku Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny, w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Janina Grabarska
Jako kilkunastoletnia dziewczynka Pani Janina Grabarska została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie potajemnie nauczała dzieci z polskich rodzin, pracujących u niemieckich gospodarzy, języka polskiego, podtrzymując tożsamość narodową. Po powrocie do ojczyzny, po zakończeniu wojny, przez wiele lat kontynuuje zawód nauczyciela. Z okazji obchodów Roku Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny, w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Bogumiła Kowalczyk
Po wybuchu wojny, jako siedemnastoletnia absolwentka przedwojennego gimnazjum, podjęła się tajnego nauczania dzieci, dbając z narażeniem życia o zachowanie narodowej tożsamości. Po wojnie przez trzydzieści pięć lat nauczała dzieci w różnych placówkach oświatowych. Z okazji obchodów Roku Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny, w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Marianna Mrozik
Po wybuchu wojny, jako nastolatka z wykształceniem gimnazjalnym, podjęła się tajnego nauczania dzieci w rodzinnej miejscowości, dbając z narażeniem życia o zachowanie narodowej tożsamości. Po wojnie ponad trzydzieści lat pracowała jako nauczyciel w różnych bydgoskich placówkach oświatowych. Z okazji obchodów Roku Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny, w dniu obchodów Święta Niepodległości.

Zofia Nowaczyk
Już przed wojną wykwalifikowana nauczycielka. Opuściła Bydgoszcz ze względu na działania wojenne i od połowy 1940 roku w rodzinnej miejscowości włączyła się w działania konspiracyjne. Prowadziła tajne komplety dla dzieci aż do 1944 roku, dbając z narażeniem życia o zachowanie narodowej tożsamości. Po wojnie wróciła do Bydgoszczy i pracowała w zawodzie nauczyciela aż do emerytury. Z okazji obchodów Roku Bydgoskich Nauczycieli Czasów Wojny, w dniu obchodów Święta Niepodległości.