logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie Forum Obywatelskie serdecznie zaprasza na kolejną XIII Wolną Sesję Obywatelską. Tym razem tematem będzie: OBYWATEL TRZECIEGO WIEKU. Zapraszamy Seniorów i nie tylko - 12 czerwca, we wtorek, na godzinę 18.00 do Sali Sesyjnej bydgoskiego Ratusza. WSTĘP WOLNY!

Gośćmi Specjalnymi będą: pani prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Kierownik Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy, pani Agnieszka Bańkowska, Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej UM i pani prof.WSG dr Marzena Sobczak-Michałowska,Prorektor ds. międzynarodowych, Wyższa Szkoła Gospodarki.

Dawniej, w kręgu kultury europejskiej, starość wiązała się z szacunkiem i szczególną, ważną pozycją w społeczeństwie. Ceniono doświadczenie życiowe, a ludzie starzy, mający go więcej od młodych, byli źródłem wiedzy o świecie i życiu. To się jednak zmieniło - w świecie podlegającym ciągłym i szybkim zmianom doświadczenie życiowe staje się mało przydatne. Zamiast korzystać ze zgromadzonej przez lata wiedzy o świecie i życiu, seniorzy muszą się wciąż uczyć czegoś nowego, żeby radzić sobie z codziennymi problemami. Młodość jest swoistego typu obowiązkiem: musimy młodo wyglądać, posługiwać się młodzieżowym językiem i być na bieżąco ze wszystkimi sprawami świata młodości. Czy jest to jednak bezpieczny model życia dla osób w wieku senioralnym? A z drugiej strony: Czy można przygotować się do starości? W jaki sposób należy to zrobić? Jak wygląda współczesna starość z punktu widzenia nauk socjologicznych?

Seniorzy domagają się dla siebie miejsca na społecznej arenie, emancypują się, mają swoje uniwersytety trzeciego wieku, kluby, organizacje, nordic walking, są zaangażowani w działalność polityczną, religijną, w wolontariat. Zarówno w programach socjalnych urzędów państwowych, jak i działalności NGO-sów coraz więcej projektów, mających na celu animację osób starszych nie tylko do czynnego spędzania wolnego czasu, ale też do radzenia sobie z problemami starczego wieku. Jak w Bydgoszczy wygląda system usług skierowanych do osób starszych, nie tylko stricte opiekuńczych, ale także wspomagających samodzielność i ułatwiających codzienne funkcjonowanie oraz kulturalno-rekreacyjnych?

Osoby w wieku podeszłym nierzadko muszą borykać się z problemami wpływającymi na ich funkcjonowanie, samodzielność i samopielęgnowanie. Na stany powodujące upośledzenie funkcjonowania człowieka składają się wielkie zespoły geriatryczne, choroby współistniejące ze sobą i występujące przewlekle, co znacznie utrudnia leczenie. Częściej niż w przypadku ludzi młodych choroby i dolegliwości prowadzą do inwalidztwa czy niepełnosprawności. Jaka jest kondycja zdrowotna bydgoskich seniorów i czy mają zapewniona właściwą opiekę medyczną? Na jaką pomoc w zakresie profilaktyki i leczenia mogą liczyć?

Zapraszamy serdecznie do dyskusji!

12 czerwca (wtorek) godz. 18.00 Sala Sesyjnej bydgoskiego Ratusza.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.

Źródło: BYDGOSKIE FORUM OBYWATELSKIE