logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Koordynatorem obchodów "Roku Bydgoskiego Harcerstwa" z ramienia Urzędu Miasta Bydgoszczy jest

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Grudziądzka 9- 15 budynek C pokój 319.

Telefon:  52 58 58 727, 52 58 59 273

tel/fax 52 58 59 445

e- mail: ngo@um.bydgoszcz.pl