PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-08-10, ostatnia aktualizacja: 2014-07-30 13:54:33

Wyróżnieni Medalem Prezydenta Miasta


Dział zawiera listę osób i instytucji, którym przyznany został Medal Prezydenta Miasta.


Medale z roku 2010:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kształtowanie najlepszego oblicza naukowego Bydgoszczy, z okazji 10-lecia Uczelni.
Roman Porbes
Zasłużony i wyróżniający się członek Cechu Rzemiosł Różnych, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Marian Dąbrowski
Zasłużony i wyróżniający się członek Cechu Rzemiosł Różnych, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Maria Fischer
Zasłużony i wyróżniający się członek Cechu Rzemiosł Różnych, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Maciej Marynowski
Zasłużony i wyróżniający się członek Cechu Rzemiosł Różnych, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Edmund Szczepański
Wzorowy członek Chóru Męskiego „HASŁO”, dzięki któremu Chór uzyskał wiele nagród i wyróżnień, z okazji 90-lecia Chóru.
Jan Chyliński
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, 37-letni staż wzorowej pracy zawodowej, uhonorowanie zasług z okazji Urodzin Miasta.
Wojciech Kozłowski
Mistrz cukiernictwa, w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju Izby i rzemiosła, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Bernard Popławski
Mistrz stolarski, w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju Izby i rzemiosła, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Włodzimierz Lutkowski
Właściciel firmy motoryzacyjnej „AUTO-RENO-LAK”, w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju Izby i rzemiosła, z okazji 110-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Olechna Maria Wojtecka
Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, działacz społeczny, szczególnie zaangażowana w działalność na rzecz ochrony środowiska, członek zarządu TMMB, z okazji 175-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Jan Stoppel
Mistrz fryzjerstwa, rozsławił imię Bydgoszczy w kraju i na świecie, zdobywając wiele mistrzowskich tytułów, przewodniczący sekcji organizacyjnej TMMB, z okazji 175-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Ewa Makula
Założyciel i dyrygent orkiestry dętej „EMBAND”.
Grażyna Kufel
Aktywna i zaangażowana w sprawy spółdzielcze, przewodnicząca Spółdzielczej Rady Osiedla Błonie, organizatorka Urodzin Osiedla, imprez sportowych i kulturalnych, założycielka i przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Błonie, z okazji 120-lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jerzy Bagnerowski
Wieloletni działacz społeczny, aktualnie czynnie uczestniczy w pracach Rady Osiedla Wilczak-Jary.
Andrzej Urbaniak
Wieloletni działacz społeczny, aktualnie czynnie uczestniczy w pracach Rady Osiedla Stary Fordon.
Stefan Mroziński
Wieloletni działacz społeczny, aktualnie czynnie uczestniczy w pracach Rady Osiedla Flisy.
Aleksandra Domke
Zastępca Prezesa Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z okazji 12-lecia BSM, szczególnie zaangażowana w sprawy spółdzielni i działalność techniczną, inwestycyjną, remontową, przygotowanie organizacyjnych podstaw nabycia prawa własności gruntów.
Józef Głomb
Profesor. Wybitny mostowiec polski, nauczyciel kilku pokoleń inżynierów mostownictwa.
Kazimierz Flaga
Profesor. Wybitny uczony z zakresu mostownictwa.
Marek Łagoda
Profesor Politechniki Lubelskiej, wybitny znawca problematyki mostowej, projektant, konsultant.
Aleksander Mirosław Mikołajczyk
Jubileusz 115-lecia Pogotwia Ratunkowego w Bydgoszczy, od 1981 związany z bydgoskim Pogotowiem Ratunkowym, brygadzista Podstacji Pogotowia, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Zygmunt Leszek Klonowski
Jubileusz 115-lecia Pogotwia Ratunkowego w Bydgoszczy, od 39 lat związany z Pogotowiem, wzorowy pracownik.
Krystyna Ritter
Jubileusz 115-lecia Pogotwia Ratunkowego w Bydgoszczy, od 1975 związana z pogotowiem, wzorowa pielęgniarka.
Czesław Borysewicz
Jubileusz 115-lecia Pogotwia Ratunkowego w Bydgoszczy, od 54 lat związany z pogotowiem, wzorowy pracownik.
Teresa Wądzińska
Z okazji 75-lecia urodzin. Zasłużona dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy aktoraka, dyrektor Estrady Bydgoskiej, konferenasjer. Na Bydgoskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizuje z seniorami programy poetyckie i słowno-muzyczne. Pracuje społecznie w Klubie Środowisk Twórczych. Wręczenie podczas „VIII Spotkań po latach” w Ostromecku.
Henryk Kołcon
Członek Oddziału w Bydgoszczy Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa od 1977 r. W 1985 r. członek Zarządu SITO. Od lat osiemdziesiątych organizuje wystawy ogrodnicze w Bydgoszczy. Od 2007 r. organizuje na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej kursy florystyczne dla osób bezrobotnych. W 2010 r. przygotował dywany kwiatowe. Wyrózniony Brązowym Krzyżem Zasługi w 1987 r., Medalem Starosty Bydgoskiego za zasługi dla powiatu w 2007 r., dwukrotnie Srebrną Odznaką NOT w 1994 i 2008 r., Medalem za zasługi dla Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy w 2004 r., Medalem z okazji 152 rocznicy powstania służb zieleni w Bydgoszczy.
mł. insp. Waldemar Krzyżanowski
Pełni służbę w Policji od 1 kwietnia 1991 r. Przez szereg lat realizował zadania służbowe w pionie kryminalnym KRP Bydgoszcz-Śródmieście, obejmując kolejno stanowiska: kierownika sekcji, naczelnika wydziału. W 2000 r. został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie. Od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. Z okazji obchodów Święta Policji w Bydgoszczczy.
podinsp. Radosław Karaban
Posiada 19-letni staż służby w Policji. Początkowo pełnił służbę w pionie kryminalnym byłej Komendy Rejonowej Policji Bydgoszcz-Wyżyny. Od 1996 r. realizował zadania służbowe w pionie prewencji, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dyżurnego Komendy rejonowej Policji Bydgoszcz-Wyżyny, dyżurnego Zespołu I Miejskiego Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i specjalisty tego Zespołu. W 2001 r. mianowany został na stanowisko kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Od 2008 r. pełni służbę na stanowisku naczelnika Wydziału Patrolowego Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Z okazji obchodów Święta Policji w Bydgoszczczy.
sierż. szt. Sławomir Kraszewski
Posiada 26-letni staż służby w Policji. Przez cały okres dotychczasowej służby pełni ją w pionie prewencji. Do 2006 r. realizował czynności patrolowo-interwencyjne. Od 1997 r. jest instruktorem wyszkolenia strzeleckiego. Z okazji obchodów Święta Policji w Bydgoszczczy.
Piotr Trella
Emerytowany śpiewak, solista Opery Nova w Bydgoszczy w latach 1972-1992, od 2004 r. Prezes Klubu Środowisk Twórczych w Bydgoszczy, zrzeszającego emertywoanych artystów, które zajmuje się działalnością charytatywną oraz promocją młodych talentów. Wręczenie podczas „VIII Spotkań po latach”.
Ilja Scheps
Dyrektor „Paderewski Piano Academy” przy Towarzystwie Muzycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
Lucjan Sieracki
Z okazji XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy.
Jerzy Stefański
Z okazji XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy.
Ryszard Wolański
Z okazji XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy.
Stanisław Bernatowicz
Z okazji XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy.
Maria Smentek
Z okazji XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy.
Janina Bernadeta Szczudlińska
Z okazji 60-lecia Bydgoskiej Izby Adwokackiej.
Justyna Mazur
Z okazji 60-lecia Bydgoskiej Izby Adwokackiej.
Jan Krzysztof Montowski
Z okazji 60-lecia Bydgoskiej Izby Adwokackiej.
Edward Guziński
Z okazji 60-lecia Bydgoskiej Izby Adwokackiej.
Zespół „Żuki”
W uznaniu wieloletniej artystycznej twórczości bydgoskiego zespołu. Wręczenie podczas Jubileuszowej Gali z okazji XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy.
Edward Lipowczyk
W uznaniu zasług w walce o wolność i niepodległość Polski.
dr inż. Ireneusz Bielski
W uznaniu wieloletniej pracy naukowej i zasług na rzecz rozwoju bydgoskiej techniki. Wręczenie podczas Inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
ATMAN SEATING Sp. z o.o.
Z okazji obchodów Dnia Budowlanych 2010.
BET-BUD Sp. z o.o.
Z okazji obchodów Dnia Budowlanych 2010.
Hurtownia Elektryczna „ELTECH”
Z okazji obchodów Dnia Budowlanych 2010.
„GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
Z okazji obchodów Dnia Budowlanych 2010.
Andrzej Wrzesiński
Z okazji 75 rocznicy Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy.
prof. Zygmunt Babiński
W uznaniu dla naukowego dorobku.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Maciej Chwiałkowski
Z okazji Festynu „Handlowa Dworcowa” – dla najdłużej działającej przy ulicy Dworcowej firmy handlowej.
mł. insp. Ireneusz Chmielewski
W uznaniu zasług w słuzbie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, z okazji przejścia na emeryturę.
Radosław Formuszewicz
W uznaniu zasług dla bydgoskiego sportu i sportowców, z okazji 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Artur Kohutek
W uznaniu zasług dla bydgoskiego sportu i sportowców, z okazji 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Jacek Lewandowski
W uznaniu zasług dla bydgoskiego sportu i sportowców, z okazji 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Czesław Lubarski
W uznaniu zasług dla bydgoskiego sportu i sportowców, z okazji 85-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Jacek Wojciech Zieliniewicz
W uznaniu działań na rzecz zachowania pamięci o Holokauście oraz nauki młodych ludzi patriotyzmu.

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Przedstawienie ważniejszych wydarzeń w historii miasta.
   
Bydgoszcz, to szybko rozwijające się miasto, czemu sprzyja korzystne położenie i rozwój komunikacji. Nowoczesny terminal pasażerski Portu Lotniczego obsługuje połączenia krajowe i  zagraniczne. Przez Bydgoszcz przebiega magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portami nad  Bałtykiem. Prowadzone inwestycje drogowe ułatwią komunikację z krajem i Europą.
   
Herb, barwy i hejnał stanowią najważniejsze insygnia samorządowe Miasta Bydgoszczy. Zostały ustanowione Uchwałą Nr XLIV/951/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy. Jako symbole stanowiące o odrębności i tożsamości Miasta Bydgoszczy oraz godności władz reprezentujących społeczność lokalną Miasta Bydgoszczy należne jest im szczególne poszanowanie. Uchwałą Nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r. przyjęte zostały zasady używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy.
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise