logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stacje Kontroli Pojazdów w Bydgoszczy



Wyciąg z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Stacje Kontroli Pojazdów w Bydgoszczy

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

                                                   MIASTO: BYDGOSZCZ

WUK-I.0143.4.2018

                                                         Stan na dzień: 11.05.2018r.

 

 

 

LP

Adres SKP

Kod rozpoznawczy i zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej SKP

Nr telefonu (52)/

1.               

"Poczta Polska" S.A.

ul. Gajowa 99

85-700 Bydgoszcz

CB/001

OKRĘGOWA

370-55-06

2.               

"OLKOP" Hurtownia Olejów i Paliw G.Kropkowski Frydrychowo 87-410 Kowalewo Pomorskie OSKP ul. Toruńska 282 85-831 Bydgoszcz

CB/002

OKRĘGOWA

363-16-42

3.               

PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58 85-097 Bydgoszcz OSKP-Bydgoszcz, ul. Toruńska 147

CB/003

OKRĘGOWA

 361-16-46,

361-11-25

4.               

"GORZYCKI" Sp. z o.o. Myślęcinek ul. Szosa Gdańska 23 86-031 Osielsko SKP ul. Focha 30 85-070 Bydgoszcz

 

CB/005/P

ABT/-

349-33-00,

583-56-47

5.               

Mikołajczak Sp. J.

ul. Armii Krajowej 250 85-689 Bydgoszcz; SKP ul. Fordońska 59    85-719 Bydgoszcz

CB/007/P

ABT/-

365-02-26,

6.               

"A-Z" Serwis, Prywatna Szkoła Jazdy Zdzisław Krix,

ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

CB/008

OKRĘGOWA

371-04-70

7.               

Andrzej Gajewski P.H.U. "AUTEX"

ul. Łęczycka 6 85-737 Bydgoszcz

CB/009/P

 ABT/h

360-14-19

8.               

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Białogardzka 7 85-808 Bydgoszcz SKP - Zakład Nr 1 ul. Nakielska 71a 85-347 Bydgoszcz

CB/010/P

ABT/h

366-15-66

9.               

Automobilklub Bydgoski ul. Park Ludowy im. W. Witosa, SKP ul. 3-go Maja 20A   85-016 Bydgoszcz

CB/012/P

 ABT/-

321-03-70

10.             

Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wlkp. 63

85-090 Bydgoszcz

CB/013/P

 ABT/-

342-39-39

11.             

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 11

85-137 Bydgoszcz

CB/015

OKRĘGOWA

324-94-10 w.270

12.             

D. M. Kuźmińscy Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 133

85-401 Bydgoszcz

CB/017/P

ABT/-

321-50-11

13.             

 Zbigniew Karaś "MOTO - CHAMP" ul. Ks. Schulza 1a

85-315 Bydgoszcz

CB/021/P

ABTE/h

379-39-39,

340-69-50 w 14

14.             

AUTOTEST POLSKA Sp. z o.o. 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 29B
SKP ul. Wojska Polskiego 19

85-171 Bydgoszcz

CB/023/P

 ABT/-

 375-31-52

fax. 371-89-59

15.             

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz SKP ul. Wczasowa 10

85-155 Bydgoszcz

CB/025/P

ABT/h

 370-16-80

16.             

Stacja Kontroli Pojazdów "BOTOJAN" S.C. Bogdan Węsierski, Magdalena Heleniak, Janusz Megger, Magdalena Megger-Pszczółkowska, Wojciech Megger

ul. Wiśniowa 2A, 86-050 Solec Kujawski

SKP ul. M. Kolbego 18,

85-433 Bydgoszcz

CB/026/P

 ABTE/h

 348-07-25

17.             

"MOTO BUDREX" Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 291

85-438 Bydgoszcz

CB/027

OKRĘGOWA

323-08-28

18.             

Marian Ceglarek, Beata Ceglarek

"AUTOMANIASERWIS" s.c.

ul. Fordońska 130

85-739 Bydgoszcz

CB/028/P

ABT/-

342-03-71

19.             

„EURO TIM” Edward Niedbalski

ul. Inowrocławska 33-35

85-153 Bydgoszcz

CB/029

OKRĘGOWA

340-41-07

20.             

AUTO DOKTOR Sp. z o.o.

Ul. Inowrocławska 31

85-153 Bydgoszcz

CB/030

OKRĘGOWA

340-94-17

21.             

WOJMAG Stacja Kontroli Pojazdów Magdalena Megier-Pszczółkowska, Wojciech Megger s.c.

ul. Gen. F. Kleeberga 2

85-791 Bydgoszcz

CB/031/P

 ABT/h

343-56-75

22.             

ASTINO Dariusz Kornacki

85-457 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 17

SKP 85-796 Bydgoszcz, ul. Berlinga 22

CB/032

OKRĘGOWA

515-55-25

515-55-25-50

23.             

SKP MOTORS PIASECKI ERDMANN

85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1

CB/033/P

 ABT/-

348-91-01

509-926-126

24.             

P.H.U. POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S.A.

87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 82

SKP 85-85-152 Bydgoszcz, ul. Jana Pawła II 155

CB/034/P

 ABT/h

348-47-12, 515-038-987

25.             

Barbara Lutkowska "AUTO-RENO-LAK”

ul. Wojska Polskiego 42

85-825 Bydgoszcz

CB/035/P

 ABT/h

345-00-60

26.             

ALEKSANDRA WITKOWSKA, MIROSŁAW WITKOWSKI, MAREK KORTAS  P.P.H.U. "WITAS" s.c.

85-796 Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą 52

CB/036

OKRĘGOWA

 

344-01-44

27.             

REISKI AUTO Sp. z o.o.

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 353

CB/037/P

 ABT/h

516-10-00

28.             

 Zbigniew Karaś "MOTO - CHAMP" ul. Ks. Schulza 1a

85-315 Bydgoszcz

SKP 85-840 Bydgoszcz, ul. Nowotoruńska 10

WYKREŚLONO Z DNIEM

CB/038/P

ABTE/h

 

  

11.05.2018 R.

320-30-31

29.             

”MOTO BUDREX – AUTO” Sp. z o.o.

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187

CB/039/P 

ABTE/-

342-97-40

30.             

WOJMAG Stacja Kontroli Pojazdów Magdalena Megier-Pszczółkowska, Wojciech Megger s.c.

85-791 Bydgoszcz, ul. Gen. F. Kleeberga 2

SKP: ul. Wyzwolenia 122b, 85-792 Bydgoszcz

CB/040/P

ABTE/h

346-32-49

31.             

"ACM SKP DROZDOWSKI i GRAD" Sp. J.

85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 255

CB/041/P 

ABTE/-

307-75-00

32.             

DARO.B Dariusz Busse

85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 73A

CB/042/P

ABTE/-

343-81-81

33.

"ABC DAPRI" Sp. z o.o. 

 ul. Szubińskiej 75-77

85-312 Bydgoszcz

CB/043/P

ABT/h

348-28-14

  

  OBJAŚNIENIA:

 

Rodzaj stacji kontroli pojazdów:

-   okręgowa stacja kontroli pojazdów,

-   podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, T, E w zakresie:

a)  okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a.

c)  badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

 

art. 83 ust. 1a. Badanie techniczne w zakresie badań, co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

Symbole rodzajów pojazdów:

A   -  motocykle i motorowery,

B   -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C   -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub

CC  -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D   -  autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T   -  ciągniki rolnicze,

E   -  przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

Symbole rodzajów badań:

a -  autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c -  pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d -  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e -   pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

h -  umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

***)  Należy wpisać w przypadku wydania zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych.

 

Elementy składowe kodu rozpoznawczego stacji kontroli pojazdów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

000 - numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia - numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),

P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.


Ponadto Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów są upoważnione do:
- opiniowania indywidualnego wniosku o zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd,
- wyjaśnienie wątpliwości i rozpatrywanie ewentualnych sporów między stacją o podstawowym zakresie badań technicznych a użytkownikiem pojazdu.