logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O programieZasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty co najmniej 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej z 29 rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych). Decyzje, które zadania realizować podejmują mieszkańcy.

Do tej pory w ramach czterech edycji BBO (2014-2016) do realizacji trafiło 256 inwestycji.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się :
•    Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
•    Na stronie  www.bdgbo.pl

Dodatkowe Informacje można też uzyskać:
•    pisząc na adres - budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
•    dzwoniąc na numer  - 52-58-58-926