logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy PowiatBydgoszcz, dnia 19 stycznia 2018 r.

RAPORT DOBOWY
o sytuacji na terenie Powiatu Bydgoskiego
za okres od godz. 600 dnia 18 stycznia 2017 r. do godz. 600 dnia 19 stycznia 2018 r.

I. Nadawca: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Koronowo
1.Rodzaj zdarzenia: 1. Martwa sarna. 2. Opady śniegu. 3. Miejscowe zagrożenie. 4. Zagrożenie w infrastrukturze drogowej. 5. Zagrożenie w infrastrukturze drogowej. 6. Zagrożenie w infrastrukturze drogowej.
2.Sposób załatwienia sprawy: 1. Zgłoszenie dotyczyło martwej sarny w miejscowości Koronowo, ul. Ogrodowa. Informację przekazano do firmy utylizacyjnej. 2. Zgłoszenie dotyczyło powalonego drzewa na drogę w miejscowości Koronowo, ul. Lipkusz. Na miejsce zadysponowano zastęp z OSP KSRG Koronowo. 3. Zgłoszenie dotyczyło miejscowego zagrożenia wynikające z naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników korzystających z lodowiska miejskiego w miejscowości Koronowo, ul. Wąskotorowa 4. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformował, iż w wyniku obfitych opadów śniegu na zadaszeniu namiotu nad lodowiskiem zalega warstwa około 30 cm śniegu, która pod wpływem ciężaru spowodować może zagrożenie dla osób korzystających z lodowiska. 4. Zgłoszenie dotyczyło powalonego konaru drzewa na drodze P 1525 w miejscowości Samociążek. Dyżurny MSK PSP na miejsce zgłoszenia zadysponował zastęp GBARt z OSP KSRG Koronowo. 5. Zgłoszenie dotyczyło powalonego konaru drzewa na DK - 25 w miejscowości Buszkowo - Młyn. Dyżurny MSK PSP na miejsce zgłoszenia zadysponował zastęp GBARt z OSP KSRG Mąkowarsko. 6. Zgłoszenie dotyczyło powalonego konaru drzewa na DW - 244 w miejscowości Tryszczyn. Dyżurny MSK PSP na miejsce zgłoszenia zadysponował zastęp GBARt z OSP KSRG Koronowo.

II. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Solec Kujawski
1.Rodzaj zdarzenia:
Zanotowano: 1 interwencja ogółem.
2.Sposób załatwienia sprawy: Interweniował patrol pieszy i zmotoryzowany Policji.
 
III. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Osielsko
1. Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

IV. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Nowa Wieś Wielka
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak  zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

V. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Białe Błota
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

VI. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Sicienko
1.Rodzaj zdarzenia:
Wypadek –samochód osobowy.
2.Sposób załatwienia sprawy: OSP.Wojnowo-1 osoba poszkodowana zabrana do szpitala.

VII. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Dąbrowa Chełmińska
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

VIII. Nadawca: Gminny Punkt Kontaktowy, Gmina Dobrcz
1.Rodzaj zdarzenia:
Brak zdarzeń.
2.Sposób załatwienia sprawy:

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego