logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 25 czerwca 2019 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 600 dnia 25 czerwca 2019 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 9 zgłoszeń w tym 2 pożary, 5 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 9 (Miasto Bydgoszcz – 7, Gmina Koronowo – 2).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 08:30-14:10 ul. Wyzwolenia od ul. Celnej do ul. Swobodnej, planowane wyłączenie wody, czyszczenie przyłączeń wodociągowych, bez wody 55 budynków; w godzinach 23:00-02:00 ul. Kormoranów od ul. Rudzikowej do ul. Grunwaldzkiej, Alabastrowa, Rudzikowa, Zimorodkowa, Borsucza, Sępia, Kolbego Grunwaldzka, planowane wyłączenie wody, czyszczenie sieci wodociągowej, bez wody 70 domków.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 188 cm (-3), Brda stan 196 cm (+9);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 729 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 9 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 423 wezwania;
3. 986 – Straż Miejska – 103 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 19;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 130 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 64 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 11 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 1, kurtyny wodne – 1, planowane prace w infrastrukturze – 3, uszkodzone znaki drogowe – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b) inne zagrożenia – 43 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 32 (martwe zwierzęta – 3,  ranne ptaki – 5, inne zwierzęta – 2, psy i koty – 1, roje owadów, meszki, komary – 15, roje owadów, zamgławianie – 1, sarny, jelenie, łosie – 2, zagrożenie dziki – 2, zagrożenie lisy – 1);
• ochrona środowiska – 3 (inne zanieczyszczenia – 3);
• zagrożenia – 4 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 2);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• awarie – 1 (telekomunikacyjne – 1);
• żywiołowe – 2 (zagrożenia związane z drzewami – 2);

c) inne działania – 10 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 3;
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 2;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1);
• OKB – potwierdzenia gotowości – 2.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego