logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 600 dnia 19 kwietnia 2018 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 8 zgłoszeń w tym 4 pożary, 3 miejscowe zagrożenia, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie). Miasto Bydgoszcz – 8, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 3, Gmina Dobrcz – 1.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 8:00-9:00, ul. Uskok, planowane wyłączenie wody -7 budynków; w godzinach 15:30-17:40, ul. Wojska Polskiego 45-55, awaryjne wyłączenie wody, 1 blok, 3 budynki jednorodzinne.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 332 cm (+14), Brda stan 174 cm (-30);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 702 w tym:
1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 8 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 410 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 86 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego miasta – 13;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 140 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 58 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 11 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, niezabezpieczone studzienki – 1, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 3, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 32 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 15 (martwe zwierzęta – 2, psy i koty – 1, ranne ptaki – 10, sarny, jelenie – 2);
• ochrona środowiska – 3 (inne zanieczyszczenia – 3);
• budowlane -zagrożenia budowlano-remontowe – 1;
• ćwiczenia – 1;
• zagrożenia – 8 (monitoring p. poż. – 1, niewybuchy – 4, zagrożenia pożarowe – 3);
• awarie – 3 (energetyczna – 1, sieci gazowej – 1, wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• żywiołowe – 1 (pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 15 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• komunikaty medyczne – 1;
• imprezy masowe- decyzje, zezwolenia – 6;
• zgromadzenia publiczne – zgłoszenia – 2;
• planowane wyłączenia prądu – wentylowani – 6.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego