logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 23 lipca 2018 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 22 lipca 2018 r. do godz. 600 dnia 23 lipca 2018 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 8 zgłoszeń w tym 1 pożar, 6 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie). Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko –  3.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 197 cm (+30), Brda stan 222 cm (+7);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 743 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 8 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 476 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 57 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego miasta – 2;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 168 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 34 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 4 zgłoszenia w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 2;

b) inne zagrożenia – 24 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 20 (martwe zwierzęta – 7, psy i koty – 2, ranne ptaki – 8, sarny, jelenie – 2, zagrożenia dziki – 1);
• zagrożenia – 2 (zagrożenia pożarowe – 2);
• żywiołowe – 2 (zagrożenia związane z drzewami – 1, pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 6 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• ratowniczo – zabezpieczające – 3;
• inne działania – 1;
• udzielanie informacji – 2.

 

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego