logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 21 stycznia 2019 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 20 stycznia 2019 r. do godz. 600 dnia 21 stycznia 2019 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 7 zgłoszeń w tym 3 pożary, 4 miejscowe zagrożenia.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie). Miasto Bydgoszcz – 2, Dobrcz – 1.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 04:20-10:00 ul. Komierowska awaryjne wyłączenie, bez wody 36 domków na ul. Komierowskiej oraz 3 pawilony handlowe i Kościół ul. Drzycimska. Usuwanie  awarii nastąpiło od godz. 07:30.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 287 cm (+28), Brda stan 175 cm (+3);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 608 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 7 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 426 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 47 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego miasta – 2;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 107 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 21 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 9 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 2, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 2, uszkodzone znaki drogowe – 4.

b) inne zagrożenia – 9 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 2 (martwe zwierzęta – 2);
• zagrożenia – 5 (tlenek węgla – 1, zagrożenia pożarowe – 4);
• awarie – 1 (wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• inne działania – 1;
• udzielanie informacji – 2.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego