logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 21 marca 2019 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 20 marca 2019 r. do godz. 600 dnia 21 marca 2019 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 6 zgłoszeń w tym 2 pożary, 4 miejscowe zagrożenia.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie). Miasto Bydgoszcz – 11, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 2, Gmina Koronowo – 1.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 16:00-19:10 ul. Fromborska awaryjne wyłączenie wody - 13 budynków.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 282 cm (-6), Brda stan 183 cm (-2);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 660 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 6 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 391 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 93 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego miasta – 11;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 126 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 44 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 10 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 2, niezabezpieczone studzienki – 1, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzone znaki drogowe – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 4;

b) inne zagrożenia – 23 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 12 (martwe zwierzęta – 3, inne zwierzęta – 1, psy i koty – 2, ranne ptaki – 3, sarny, jelenie, łosie – 3);
• ochrona środowiska – 2 (inne zanieczyszczenia – 1, zanieczyszczenie powietrza – 1);
• zagrożenia – 3 (zagrożenia pożarowe – 3);
• awarie – 3 (energetyczna – 1, telekomunikacyjna – 2);
• żywiołowe – 3 (zagrożenia związane z drzewami – 2, pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 11 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• ćwiczenia – 3;
• inne działania – 2;
• udzielanie informacji – 1;
• planowane wyłączenia prądu – wentylowani – 5.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego