logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 21 stycznia 2018 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 20 stycznia 2018 r. do godz. 600 dnia 21 stycznia 2018 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 5 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Ilość interwencji (niskie napięcie). Miasto Bydgoszcz – 8, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 2.
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: Zderzenie busa z samochodem osobowym.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 287 cm (-11), Brda stan 221 cm (-6);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 836 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 482 wezwania;
3. 986 – Straż Miejska – 113 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego miasta – 21;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 162 interwencje;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 66 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 16 zgłoszeń w tym:
uszkodzenie dróg i poboczy – 4, awaria oświetlenia dróg – 1, awaria sygnalizacji świetlnej – 4, wypadki problemy komunikacyjne – 3, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzone znaki drogowe – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1; 

b) inne zagrożenia – 43 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 4 (martwe zwierzęta – 2, psy i koty – 1, ranne ptaki – 1);
• akcja zima – 28 (chodniki, schody – 19, ulice – 9);
• zagrożenia – 11 (brak dostępu do mieszkania – 1, niewybuchy – 1, zagrożenia pożarowe – 7, tlenek węgla – 1, monitoring p. poż. – 1);

c) inne działania – 7 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• ratowniczo-zabezpieczające – 1;
• udzielanie informacji – 3;
• inne działania – 1;
• planowane wyłączenia prądu – wentylowani – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego