PL PL   DE DE   EN EN   ES ES   FR FR   RU RU
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:
napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2011-02-08, ostatnia aktualizacja: 2014-12-17 15:48:20

Komunikaty i ostrzeżenia


Komunikaty i ostrzeżenia Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie Miasta i Powiatu Bydgoskiego.


OSTRZEŻENIA: 

 1. Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

 2. Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach nastąpiły próby podszycia się pod Grupę ENERGA. Wykorzystano do tego celu adres mailowy  sekrertariat@energa.pl (uwaga!pisownia oryginalna zawierająca błąd literowy). Maile nie posiadają treści, tylko zawierają załącznik w postaci wykonywalnego pliku („Cennik .xml.zip”) zawierającego wirusa.   Informacje te nie zostały wygenerowane przez Spółki Grupy ENERGA. Zalecamy ignorowanie korespondencji jaka posiada błędy literowe w adresie mailowym z domeną @energa.pl, a tym bardziej nie otwieranie załącznika, który jest częścią takiej korespondencji. Może to spowodować bowiem zawirusowanie stacji roboczych. Sprawa została w dniu dzisiejszym skierowana do organów ścigania. Trwają czynności wyjaśniające. O powyższym poinformowaliśmy również CERT.GOV.PL, przesyłając właściwy wniosek.

 3. Informacja o wprowadzeniu sms-owego systemu ostrzegania mieszkańców.

 4. Ostrzeżenie publiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące ujawnienia metanolu w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej.

 5. Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi - plakat.  

KOMUNIKATY: 

 1. Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:
 2. - w dniu 19.12.2014 r. w godzinach 10:00–15:00  Wyszyńskiego - podstawiona zostanie cysterna z wodą.

 3. Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie zmian w organizacji ruchu w obrębie Bydgoskiej Starówki od 8-12-2014 r.
 4. Informacje dla osób bezdomnych w województwie kujawsko-pomorskim gdzie można uzyskać pomoc w okresie zimowym.

 5. Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie czasowej organizacji ruchu w związku z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Meysnera w terminie od 01-10-2014 r. do 22-12-2014 r.
 6. Komunikaty dotyczące  budowy linii tramwajowej do Fodonu: 

  - Komunikat z 15-05-2014 r. 

  - Zmiana organizacji ruchu Fordońska - Kamienna w terminie od 12.07.2014 r. do 31-12-2014 r.     

  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie czasowej organizacji ruchu w rejonie ulic Andersa, Kleeberga, Andersena w okresie od 23-10-2014 r. do 21-12-2014 r.  


  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie czasowej organizacji ruchu na ul. Akademickiej, na odcinku od ul. Korfantego do ul. Igrzyskowej, w dniach 18.11.2014 r. - 19.12.2014 r.

  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie czasowej organizacji ruchu w rejonie ulic  Andersa, Wolna, łącznik z GOPR, GOPR do dnia 20.12.2014 r.  

  Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich do 15-04-2015 r.

  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie czasowego przejścia dla pieszych przez ul. Kamienną od 20-12-2014 r. do 20-09-2015 r. 

  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie połówkowego zajęcia jezdni północnej ul. Fordońskiej (w kierunku Centrum) na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Ścieżka w dniach 15-22 12.2014 r. w godzinach od 23.00 do 4.30.

  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie zamknięcia jednego pasa ruchu na jezdni  północnej ul. Fordońskiej w godzinach nocnych 21-22.12.2014 r.  

  - Komunikat Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w sprawie przedłużenia prac na ul. Akademickiej przy skrzyżowaniu z ul. Kaliskiego oraz na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Igrzyskowej do dnia 22-12-2014 r. 
 7. Komunikat Kujawsko–Pomorskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy - zagrożenia dla pszczół. 
 8. Na podstawie komunikatu otrzymanego z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z budową nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 od godzin wieczornych 18 marca 2014 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie Węzła Zachodniego w Bydgoszczy. Południowa jezdnia ulicy Grunwaldzkiej zostanie zamknięta na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Bronikowskiego – ruch kołowy zostanie poprowadzony w dwóch kierunkach północną jezdnią ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Maczka do ulicy Kraszewskiego. Planowany czas trwania zmienionej organizacji ruchu - do dnia: 30 czerwca 2015 roku.

 9. Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w  przypadku utrudnień w ruchu na drogach krajowych informacje o aktualnej sytuacji na nich można uzyskać dzwoniąc z telefonu komórkowego na nr 19 111, w przypadku niektórych sieci komórkowych niezbędne jest poprzedzenie nr 19 111 zerem ”0”.
 10. Aktualny wykaz robót drogowych prowadzonych na terenie Miasta Bydgoszczy.
 11. Aktualny wykaz utrudnień spowodowanych remontami - przebudową dróg na terenie Miasta Bydgoszczy.
 12. Planowane wyłączenia prądu. 
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
Raport dobowy Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
   

Formularz zgłoszenie zagrożenia.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise