logo miasta - trzy kolorowe spichrze

ZIT – miliony na rozwój Bydgoszczy
Bydgoszcz pozyskała już z funduszy europejskich na lata 2014-20 blisko miliard złotych na zadania, które są realizowane lub wkrótce się rozpoczną. Szereg inwestycji finansujemy dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT). To dodatkowe pieniądze, które wydajemy na nowoczesne tramwaje, nowe torowiska, drogi rowerowe, szkoły, przedszkola, żłobki i odnawianie zabytkowych gmachów. Sprawdź na co wydajemy pozyskane pieniądze.


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument związany z finansowaniem inwestycji wspierających funkcjonowanie obszarów metropolitalnych. Pozwala on dzięki współpracy  samorządów zwiększać efektywność wielu przedsięwzięć, które często dotyczą większego obszaru funkcjonalnego.

Dzięki opracowaniu wspólnej strategii cały obszar pozyskał dodatkowe  167 milionów euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Sukcesem Bydgoszczy jest  podziału tych środków uwzględniający m.in. potencjał miast tworzących obszar funkcjonalny, ich liczbę mieszkańców.  Najwięcej środków z tej puli trafiło na transport niskoemisyjny. Wartość tego dofinansowania to blisko 250 mln zł. W Bydgoszczy dzięki tym środkom realizujemy następujące zadania:

 • Termomodernizacja szkół, przedszkoli i Pałacu Młodzieży – 60 mln zł dofinansowania
 • Gminny program rewitalizacji (GPR) – ok. 53 mln zł
 • Budowa systemu Park&Ride – ok. 29 mln zł dofinansowania
 • Rozbudowę pętli na Kapuściskach i zakup 6 tramwajów – 39 mln zł dofinansowania,
 • Buspasy wzdłuż ul. Kolbego, Wałów Jagiellońskich i Gdańskiej – 16,8 mln zł dofinansowania
 • Budowa dróg rowerowych wzdłuż Grunwaldzkiej – 1,8 mln zł dofinansowania
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Toruńskiej – ok. 8 mln zł dofinansowania
 • Rewitalizacja Teatru Kameralnego – 10,4 mln zł dofinansowania
 • Modernizacja szkół zawodowych – 6,6 mln zł dofinansowania
 • Prace konserwatorskie w obiektach na nowym szlaku dziedzictwa kulturowego – 0,5 mln zł dofinansowania
 • Rewaloryzacja Parku Ludowego im W. Witosa – 3,5 mln zł  dofinansowania
 • Stworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach – 2 mln zł dofinansowania
 • Usługi opiekuńcze m.in. dla seniorów – 1,5 mln zł dofinansowania
 • Akademia przedszkolaka – 2,3 mln zł dofinansowania
 • Akcja kwalifikacja – 3,7 mln zł dofinansowania
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, doposażenie pracowni   - 4,5 mln zł dofinansowania

Przyjęcie strategii ZIT pozwala też w trybie pozakonkursowym sięgać po dofinansowanie na tak zwane projekty komplementarne   ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (na szczeblu centralnym). W ten sposób w trybie poza konkursowym Bydgoszcz zapewniła sobie dofinansowanie na poziomie ponad 317 mln zł. Wydajemy je na takie przedsięwzięcia jak:

 • Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z zakupem 15 tramwajów - 168 mln zł dofinansowania
 • Przebudowę sieci ciepłowniczej – ok. 63 mln zł dofinansowania
 • Budowa nowych mostów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego -  48 mln zł dofinansowania
 • Modernizacje torowiska na ul. Toruńskiej – 27 mln zł dofinansowania
 • Modernizację ul. Chodkiewicza – 11 mln zł dofinansowania