logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Unijne fundusze na bydgoskie zabytki
Bydgoszcz pozyskała kolejną unijną dotację, która pozwoli przeprowadzić prace przy 5 cennych zabytkach. Konserwatorskie prace przeprowadzone zostaną między innymi przy spichrzach nad Brdą i przy pozostałościach murów obronnych.


Wszystkie obiekty tworzą jeden z bydgoskich szlaków dziedzictwa kulturowego. Są świadkami historii przemian miasta i jego dynamicznego rozwoju. W ramach realizowanego projektu prace zlecone zostaną przy pięciu obiektach. Będą one finansowane ze środków miasta oraz dofinansowania unijnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT). Wartość wszystkich przedsięwzięć szacowana jest na około 750 tysięcy złotych.

Z początkiem przyszłego roku prace konserwatorskie zlecone zostaną  prace przy reliktach murów średniowiecznych w rejonie ul. Pod Blankami i Nowego Rynku. Ceglane mury były częścią  zespołu  średniowiecznych obwarowań Bydgoszczy, budowanych od początku XV wieku. W późniejszych wiekach zostały zniszczone i w większości rozebrane w XIX wieku ustępując często miejsca nowym budynkom. 

Najważniejsze dla wizerunku miasta będą remonty dwóch budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej (środkowego i od strony Rybiego Rynku). Prace będą prowadzone przy konserwacji tynkowanych murów ceglanych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca po północnej stronie obiektów (od strony Brdy). Program prac konserwatorskich powstał przed dwoma laty. Wówczas dokonano szczegółowych badań materiałów, z których zbudowano spichrza. Zespół spichlerzy pomiędzy Brdą i ulica Grodzką pochodzi z końca XVIII wieku. Swoją funkcję pełniły przez 150 lat. Po wielkim pożarze, który zniszczył dwa sąsiednie spichrza położone bliżej Rybiego Rynku, zespół 3 ocalałych budynków zaadaptowano na potrzeby Muzeum Okręgowego. Budynki są jednym z symboli miasta.

Odnowioną elewację zyska też  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5. Uzupełnione zostaną też brakujące dekoracje architektoniczne. Budynek został wzniesiony w latach 1905-1907. Środki na jego budowę przekazał w testamencie bydgoski radny H. Dietz. Od początku miał on pełnić rolę sierocińca. Był to pierwszy obiekt tego typu w Bydgoszczy.

Odnowiona zostanie też elewacja frontowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5. Prace będą toczyć się w kierunku zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementów wystroju elewacji oraz materiałów. Budynek został wzniesiony w latach 1896-1898 na siedzibę szkoły. Obiekt został zaadaptowany na szkolne schronisko w latach 60. XX wieku. Podobnie jak budynek sierocińca został wzniesiony w stylu historyzującym.

Projekt w liczbach:
•    Wartość projektu: 748 110 zł
•    Dofinansowanie unijne: 467 610 zł
•    Planowany okres realizacji: około 6 miesięcy