logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty artystyczne
Jeśli Twoje dziecko ma od 10 do 19 lat, tańczy, śpiewa, maluje lub realizuje się aktorsko, jeśli marzy o występie przed szeroką publicznością, może wziąć udział w VIII Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca”. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja.


Warsztaty organizowane są przez Fundację „Nowe Pokolenie” z Bydgoszczy w dniach 26.06-7.07 br. Uczestnicy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych, uczestnicy i laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc,  zgodnie z zainteresowaniami i talentami zostaną podzieleni na cztery grupy artystyczne: plastyczną, taneczną, teatralną i wokalną. W obrębie każdej z tych grup będą odbywały się intensywne warsztaty.

W trakcie trwania projektu uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty. Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów w postaci różnych instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych i firm, aby zapewnić uczestnikom jak największą wszechstronność zajęć oraz zmotywować ich do dalszego artystycznego rozwoju po zakończeniu projektu. Czas wolny od zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Intensywne 12-dniowe warsztaty zakończą się autorskim widowiskiem w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy w wykonaniu uczestników projektu, prezentacją multimedialną z przebiegu warsztatów oraz wernisażem prac plastycznych.

W tym roku po ogromnym sukcesie ubiegłorocznego widowiska „Piotruś Pan” Fundacja szykuje niespodziankę w postaci spektaklu w oparciu o najpiękniejsze bajki Walta Disneya. Zapisy na warsztaty przyjmowane są poprzez stronę internetową Fundacji do 21 maja 2017 r. Listy uczestników zostaną ustalone najpóźniej 24 maja.

Honorowy patronat nad warsztatami objął m.in. prezydent miasta Rafał Bruski. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Bydgoszczy.